100 дневен план ангажира служителите и увеличава продажбите

Компанията 1-800-GOT-JUNK даде на служителите си план за действие, който им позволява да променят живота си. Възприятието е реалност. Поне на това заложи Брайън Скъдамор, когато през лятото сложи началото на 100 дневния си план в 1-800-GOT-JUNK. Генералният директор на ванкувърската боклукчийска компания искаше да накара партньорите си да престанат да се оплакват от рецесията и да започнат да се борят с нея. Скъдамор реши да ги поведе с личния си пример и „да помогне на партньорите си активно да водят нов бизнес и да се концентрират върху нещата, които можем да променим, вместо да се оплакват от неща, върху които нямат никакъв контрол като икономиката”, обясни главният PR мениджър Таня Хол. Идеята за 100 дневния план хрумнала на директора „след като си спомни как Руди Джулиани изчисти Ню Йорк”, заяви Хол. „Джулиани искаше да промени възприятията на хората: че градът не е площадка за игра на престъпници, а е чист и лишен от графити. Той постигна това, като накара всички шофьори на таксита да носят ризи с яки и започна всеки ден да трие графитите, за да победи нарушителите. И в един момент нещата започнаха да се обръщат.” Скъдамор също искал да открие конкретни методи на действие, върху които да се фокусират служителите. Той и екипът му идентифицирали три потенциални потока на приходи – комерсиалният бизнес, предлаган от компаниите за недвижимо имущество; властване в интернет и връщане на вниманието към маркетинг тактиките, насочени към обикновените хора. Според Хол това са всички области, работата върху които ще позволи на компанията да създаде усещане за успех. „100 дневният план бе боен сигнал за сбор на цялата компания. Най-добрият ни шанс за успех бе да убедим и последния човек във фирмата, че целта ни е да приложим и доведем този план докрай.”

Това включва и хората от главния офис: тъй като всеки служител там контактува по някакъв начин с партньорите на фирмата, всички били натоварени със задачата да убедят партньорите да участват.

Засяване на семената…

Още от първия ден лидерите на 1-800-GOT-JUNK? говорят открито на служителите си за състоянието на компанията – било то добро или лошо. Същото е и с комуникацията за отрицателното влияние на икономиката върху бизнеса, твърди Хол. „Винаги сме били 100% прозрачни по отношение на състоянието на компанията и начина, по който 100 дневният план може да подпомогне приходите ни”, заяви тя. Фирмата разпространява това послание много агресивно. Всички служители на основния офис на фирмата били инструктирани всеки ден да четат страницата за 100 дневния план на интранета на компанията и във всеки разговор да поощряват партньорите й да участват в плана. Освен това всички споделяли приноса и напредъка си по време на събранията и променили „Скупчването” – ежедневна оперативка на крак – така, че да включва обратно преброяване на 100-те дни и да отбелязва успехите на партньорите. За партньорите си комуникаторите на компанията: Организират уъркшопове за всеки от трите компонента; Въвеждат наръчник за бързо навлизане в програмата, който съдържа информация за кампании, инструменти и други ресурси, които да подпомогнат напредъка на фирмата; Изпращат имейли до хиляди клиенти на фирмите за недвижими имоти; Заснемат видео новини с участието на Скъдамор;

Организират състезание, в което местните им партньори могат да спечелят до 10 000 долара за това, че увеличават трафика към уебсайтовете им.

… и отглеждането им

Хората отговориха на бойния зов, твърди Хол. Броят на свързващите линкове в интернет (такива, които водят към регионалните страници на компанията като www.1800gotjunk.com/boston) е нараснал от нула до над 2500. Освен това, всичките 90 страници на компанията излизат в началото на всяко Google търсене, а 60 от тях – в първите три резултата. Офлайн компонентите се оказаха също толкова успешни – партньорите, които се включиха в плана, отбелязаха 5% по-голям ръст от останалите, хвали се Хол. Усилието да въвлекат фирмите за недвижимо имущество се оказало толкова успешно, че компанията вече нае вицепрезидент на комерсиалните продажби, който да продължи да развива този сектор на бизнеса. Накратко, „партньорите ни определено усетиха влиянието на рецесията. Тази нова възможност обаче трябва да запази нивото на приходите през 2009 г.”, заяви тя. Това обаче нямаше да стане, ако компанията не се отнасяше честно със служителите си и не им казваше какво да направят, за да й помогнат.

„Привличането на служителите към плановете на компанията и възможността те да ви помогнат е жизненоважна”, добави Хол. „Суровата реалност винаги държи хората нащрек за работата, която трябва да се свърши. Когато всички работят заедно за постигането на една и съща цел, те се мотивират толкова много, че няма как да загубите.”

Материалът е превeден от Lawrence Ragan Communications и се публикува под редакцията на PR Kernel
Автор на материала е Сара Макадамс

Източник:http://www.prkernel.com/

HTML Version:

Text Version:

100 дневен план ангажира служителите и увеличава продажбите

Article Url: