Абонаментна компютърна поддръжка за фирми

Абонаментната компютърна поддръжка е услуга за фирми , които имат нужда от абонаментна поддръжка на компютрите в офиса. При корпоративната поддръжка се залага най-вече на сигурноста и защитата на данните на компютрите. Задава се всеки ден архивиране на данните на външен твърд диск .Периодично се тества антивирусната защита и се извършва планирана профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на незабавна помощ чрез софтуер за отдалечен достъп .

Възлагането на поддръжката на компютрите на аутсорсинг компания е в следствие на необходимостта от бързи и квалифицирани компютърни услуги.В желанието да осигурим стабилна и оптимална работа на партньорите ни, изготвяме индивидуални месечни пакети за корпоративна компютърна поддръжка , при които нашите партнъори могат да разполагат по всяко време с предимство при необходимост.

Все повече организации инвестират в бизнес решения, които да ускорят осъществяваните операции. Интегрираме и поддържаме използваните хардуерни и софтуерни продукти . Получавате експресна и компетентна помощ при необходимост, отдалечено администриране , всекидневно архивиране на информацията , защита на данните от нежелан достъп. По всяко време разчитате на системен администратор , който да отговори на въпросите Ви чрез софтуер за отдалечен достъп или на място във фирмата Ви.

Назначаването на системен администратор на пълен работен ден често не е рентабилно , а необходимостта от компютърна поддръжка е необходима. Затова сключването на договор за системна компютърна поддръжка е изгоден вариант, със много по-малки средства. Таксата за абонаментна поддръжка на компютри зависи от услугите, които желаете и се определя на работна среща.

Success Solutions предлага квалифицирани хардуерни и софтуерни услуги, администрация на компютри и сървъри, реализира и администрира компютърни мрежи, продава софтуерни решения.