“Семантичните илюзии” или защо често не забелязваме важни ключови думи от речта

Според ново изследване на Британския съвет за икономически и социални изследвания (ESRC), човешкият мозък не само, че не обработва всяка дума, която прочетем или чуем – но дори не забелязва ключови думи, които могат да променят смисъла на цялото изречение. Къде следва да бъдат заровени оцелелите след самолетна катастрофа? Ако вече обмисляте какви биха били… Continue reading “Семантичните илюзии” или защо често не забелязваме важни ключови думи от речта

Анализ на дълготрайните материални активи

Анализът на дълготрайните материални активи (ДМА) има съществено значение, което е дефинирано от тяхната роля и място в логистичния метод от големите финансови разноски, които фирмите правят по принцип, от рискове, които са съществени на инвестиционната дейност, свързана с тях. Складовете, транспортните средства, машините, оборудването спомагат за осъществяването на логистичната дейност, затова фирмите отделят голямо… Continue reading Анализ на дълготрайните материални активи