Врати. Видове врати

Разнообразието от видове врати за дома и индустрията е факт. Във всеки голям град и дори малко населено място съществуват редица фирми за врати, които произвеждат, внасят, продават, доставят и монтират широка гама от врати. Това е напълно обяснимо поради предназначението на вратите и явната необходимост от използването им за предпазване от посегателство на частната и обществена собственост и осигуряване на ред, спокойствие и комфорт. Ползата от вратите е безспорна и тяхното развитие и модифициране е постоянен процес. Вратите се осъвременяват с напредването на икономиката, индустрията и стандарта на живот, за да се осигури по-висока степен на функционалност и сигурност.В България съществуват много фирми, предлагащи все по-голямо видово разнообразие от устройства, варианти и модели врати и средства за затваряне, които в този материал ще се опитаме най-общо да класифицираме.

Обикновено названията на видовете врати носят в някаква степен и информация за самата врата, носят асоциативно възприятие за какво се използва вратата, къде се използва, от какво е произведена, какви са химичните и физическите и характеристики. Това е така поради начина на формиране на наименованията на отделните видове врати, а именно, комбинацията от следващите 4 признака:

  • място на използване
  • начин на използване (предназначение)
  • физични характеристики и особености
  • материалът от който е произведена вратата
  1. Първото класифициране на видовете врати е според мястото на използване. Обикновено по този признак, в най-широк обхват, различаваме Външни и Вътрешни врати.
  2. Втората класификация е в резултат от комбинирането на мястото на използване и предназначението им. Различаваме интериорни врати, за баня, портални, гаражни врати, входни, блиндирани врати, промишлени, дворни, индустриални, бариери, декоративни, противонасекомни.
  3. Третото разделяне е според физичните характеристики, някаква важна особеност или качество което притежава вратата: пожароустойчиви врати, водоустойчиви, плъзгащи врати, ролетни, въртящи, удароустойчиви, куршумоустойчиви, звукоизолиращи врати, закалени, автоматични или автоматизирани, сгъваеми, остъклени, хармоника, плътни, прозрачни, решетъчни, единични, двойни, двустранно и едностранно отварящи се врати
  4. Четвърто: според материала от който са направени: алуминиеви, дървени врати, PVC врати, стъклени, стоманени, железни, МДФ, ПДЧ, ПВЦ врати за баня, фазерни, ламинатни, ламинирани, от масивно дърво, метални врати и др.

Класифицирането на видовете врати, по тези признаци, дава яснота при избора на врата според конкретните нужди и в същото време позволява да се оформи представа за видовото многообразие от врати. Когато се прибави и многообразието от моделите врати, нещата могат да станат доста по-сложни за класифициране.

С това разделяне не претендираме за изчерпателност в изброяването на различните видове врати. Целта е незапознатите и непрофесионалистите да добият представа за многообразието от врати и да им помогнем в избистрянето на това възприятие, а не детайлизирана класификация. Най-голямо е търсенето на интериорни врати, метални и блиндирани врати за които е обосновано да се направи и друго, по-подробно разделяне и подразделяне. Представената класификация отразява най-точно наименованията и терминологията използвани от вносителите, производителите, магазините и различните фирми за врати.