Грешка в системата на КАТ ощетява държавата с милиони

Недоглеждане в системата на КАТ дълги години ощетява държавата с милиони левове нeсъбрани глоби от провинили се водачи. Елементарния пропуск в системата е свързан с невъзможността КАТ да отписва автомобилите на хора, които вече са ги продали. Изцяло се разчита на добрата воля, че новият собственик ще отиде в сградата на КАТ и сам ще… Continue reading Грешка в системата на КАТ ощетява държавата с милиони