Някои въпроси и отговори свързани с мухъла

В опитите си да спестим енергия за отопление слагаме все по-качествени дограми. В това няма нищо лошо, но така свръхуплътненото ни жилище трябва да се вентилира правилно. В резултат на дишане, готвене, къпане, пране и др. ежедневно въздухът в дома се натоварва със значителни количества вода. Старите дограми позволяваха, дори в затворено състояние, въздухът бавно да се обменя. Новите дървени, PVC и алуминиеви дограми са почти херметични и възпрепятстват естествената вентилация. В резултат въздушната влажност се увеличава и достига прага на кондензация.

Закачете си влагомер в дома и следете за достатъчно вентилация и отопление.

Защо мухълът се появява предимно в ъглите?

Две са основните причини мухълът често да се появява в ъглите:

Когато ъгълът е сключен между две външни стени, топлинното съпротивление към външната среда в ъгловата зона е значително по-ниско. Това е причина, на това място температурата винаги да е малко по-ниска, отколкото в останалата част от стената. Ако под пода или над тавана има неотоплявано помещение, това допълнително допринася за охлаждането, защото на едно място се срещат три стени с ниска външна температура и вероятността за конденз се увеличава още повече.

Втората причина е, че в ъглите и зад мебели въздухообменът е най-слаб и това допълнително допринася за понижаването на температурата на стената.

С какъв препарат да премахна мухъла?

На пазара има голямо разнообразие от химически средства за борба с плесени. Продават се фунгицидни средства, както и препарати за обработка на повърхности като например „Savo“. Обикновената белина на практика е също толкова ефективна. За особено тежки случаи, ако контаминираната повърхност го позволява, се използва перхидрол (кислородна вода).

Шири се убеждение, че появи ли се някъде мухъл, мястото е вече „заразено“ и там винаги ще се появяват рецидиви. По тази причина и много хора търсят спасение в „дезинфекцията“. Това схващане е погрешно. Спорите на плесените са навсякъде около нас и не съществува никаква реална възможност да се избавим от тях. Винаги, когато създадем подходящи условия, ще наблюдаваме и бурното им развитие. По тази причина обединяващото качество на химическите средства е… нетрайния ефект.

Правилният подход към проблема е премахване на причината за поява на плесени. При нормална въздушна влажност плесените не могат да се развиват и затова е особено важно правилно да се проветрява и отоплява. Не забравяйте, че относителната влажност на въздуха е температурно зависима и топлинни мостове могат да създадат локални зони с висока влажност.

Ако конвенционалните мерки не помогнат достатъчно, инсталирайте осушител на въздуха.