Термоизолация и популярни материали за термоизолация

Термоизолацията e изключително важна част от хладилната техника, особено когато се превозват хранителни продукти при опредена температура. Термоизолацията участва при изграждането на хладилни камиони и хладилни камери. Благодарение на нея може да се поддържа в хладилните помещения фиксиран температурен и влажностен режим. Тя спомага за намаляне на експлоатационните разходи

Различават се два вида термоизолационни материали – от органичен и неорганичен прозиход. За разлика от органичните, материалите тези с неорганичен произход не гният, не горят, не се нападат от гризачи, не плесенясват и имат по-голяма здравина. Такива са пенобетонът, пеностъкло, минерален корк, алуминиево фолио и др. Пример за материали от органичен произход са торфени плочи, велит, коркова изолация и др.. . Най-популярен е стириопора. Той представлява полистиронова гранули, които чрез въздействие с пара и високо налягане слепват. Пенополиуретанът представлява смес от две смоли – полиол и изоционет и слепващо вещество. Той се предлага под формата на каша и се характеризира със свойството да увеличава обема си и здраво да се захваща. Toй също така намира приложение при големите промишлени хладилници тип сандвич, които се правят по този начин.

Вида, начина на изграждане и качеството на термоизолация на даден хладилен камион са от изключително значение за качеството на продукта, който се съхранява и превозва.