Феноменът насилие и проекта „Не се страхувам” в България – или как и защо е необходимо да повлияем на системата на началното и средно образование

Откъс: Насилието в училищата е разпознато като растящ и разрушителен проблем както от хората определящи политиката в сферата на образованието, както на национално, така и на общоевропейско ниво. Сериозността на проблема, някои от неговите корени, защото те могат да варират значително в различните страни, са анализирани и превърнати в обект на множество програми и проекти.… Continue reading Феноменът насилие и проекта „Не се страхувам” в България – или как и защо е необходимо да повлияем на системата на началното и средно образование