Автономия, майсторство и цел срещу моркови и тояги!

Има разминаване между онова, което знае науката, и онова, което прави бизнесът.

Онова, което ме притеснява, както стоим тук сред отломките на икономическия колапс, е, че твърде много организации вземат решения и съставят политика спрямо таланти и хора, основана върху предположения, които са отживели, непотвърдени и коренящи се повече във фолклора, отколкото в науката. И ако наистина искаме да се измъкнем от тази икономическа бъркотия, ако наистина искаме висококачествено изпълнение при онези определящи задачи на XXI век решението не е да правим повече от погрешните неща. Да примамваме хората с по-сладък морков, или да ги заплашваме с по-дебела тояга?

цялата статия…