Актив ли е вашето жилище?

На този въпрос бих отговорила така: Ако недвижимият имот генерира приходи, които са повече от разходите по него може да се смята, че притежавате актив. В доказателство на това бих добавила, че независимо дали изплащаме или не ипотечен кредит всеки от нас плаща данъци, електро и топлоенергия, вода и т.н. за поддръжката на жилището си. Ситуацията се утежнява и от вноските по жилищния кредит, ако има такъв. Всички тези разходи намаляват паричните ви потоци. Докато за банката е обратното. Тя е истинският собственик на недвижимият имот и го третира, като актив, докато и носи парични потоци под формата на кредитни вноски.

Помислете върху това.

Article Source

HTML Version:

Text Version:

Актив ли е вашето жилище?

Article Url: