Анализ на грешките и ефекта от тях (FMEA)

Анализ на грешките и ефекта от тях (FMEA)
Failure Mode and Effect Analysis

Представете си, че започвате производство на нов продукт или реализирате нов проект, било то в строителството, леката или тежката промишленост, финансите, маркетинга и имате черно на бяло систематизирано всички евентуални проблеми, ефекта от тях и начините за отстраняването им превантивно. Би било чудесно нали. FMEA или Анализ на грешките и ефекта от тях, е точно такъв систематизиран подход/метод за отстраняване на проблеми превантивно. Тук ще споделя съвсем накратко какво представлява методът. Това е отлично средство за превантивна дейност ( Елемент от ISO 9001 )

FMEA може да се използва в почти всички сфери на бизнеса като както споменахме по-горе, целта му е избягване на проблеми преди да се случат. Начина за създаване на FMEA е чрез таблица, съдържаща колонки за: Потенциални грешки – това са грешки, при които процеса който се извършва не би могъл да задоволи изиксванията. Тук се работи и с предположения какво евентуално би могло да се случи. Ефекта от грешките – по какъв начин евенуталните грешки или проблеми биха се отразили на бизнеса или конкретно на продукта. Причини за потенциални грешки и проблеми – търсене и отстраняване на потенциални причини за грешки и проблеми. Това рядко е лесна задача тъй като не винаги е лесно да се направи разлика между следствията, симптомите на даден проблем и причините за него. В такъв случай предприетите действия често биват неефикасни и грешките продължават да се случват. Контрол към момента – Описва се как се управлява и контролира процеса в момента Следват: Предложени действия за остраняване на проблема Срокове и отговорници Предприети действия

Постигнати резултати

Това е възможно най-краткото описание на FMEA.
Добро FMEA се създава след около 8, 9 ревизии и добър екип.

Има неща които съм спестил с цел да се хване основната идея за FMEA

Следва SPC и Poka Yoke

HTML Version:

Text Version:

Анализ на грешките и ефекта от тях (FMEA)

Article Url: