Балетно обучение във Финландия

През 1997 Финландия отбеляза 75-ата годишнина на съществуването на професионалните танци и балет в страната, а респективно – и на финското балетно училище. Фактически за основополагаща се счита датата на премиерата на един балет – „Лебедово езеро“ през 1922 г., реализирана от музиканта, пианист и балетен артист Жорж Ге, учил в Санкт Петербург, откъдето той пренася и версията на тези танци – балет, играел се в Мариинския театър.

Логично е, че и преди това има различни прояви на балетното изкуство на територията на днешна Финландия, която до декември 1917 г. не съществува като самостоятелна държава, а е административна област – велико княжество, от Руската империя. През 1911г. е създадена и първата финска опера, за чиито спектакли са били необходими и балетни артисти и специалисти по балет и танци. Първоначално кадрите са на доста посредствено професионално равнище независимо от тези уроци по танци. Така е и при спектакъла на „Лебедово езеро“, което се отнася както за корде балет, който изцяло танцува на полупалци, така отчасти и за солистите, като особено това се чувства при мъжете изпълнители в този танц.

Постепенно обаче в тези уроци по танци започват да се формират професионално обучени кадри, като ефект положителна насока в този аспект играе Санкт Петербург, под чието очевидно влияние формира изцяло балета във Финландия – в началото и сега. За формирането на по-високи критерии въздействие оказват и множеството гастроли, уроци по танци и обмяна на опит през първите десетилетия на века на антрепризите на известните балетни артисти от Мариинския театър Анна Павлова. Любов Егорова, Николай Легат, Евгения Едуардова, Адолф Болм.

Развитие през тези първи години бележи и балетната педагогика. Фактически при идването си през 1922 г. Финското училище по танци и балет се изгражда като самостоятелна институция на базата на вече съществували по-рано други две училища. Едното е т. нар. Танцов институт по балет и танци в Хелзинки, съществувал от 1916 до 1924 г., където преподават изключително руски танцьори, избягали от революцията в своята страна. Другото е училището за салонни танци на Тойво Нисканенс, характерен танцьор и преподавател по характерни танци, ученик на Александър Ширяев в Санкт Петербург, където преподава и първата професионална балерина във Финландия Маргит Лилиус.
След постановката на „Лебедово езеро“, Жорж Ге реализира в операта в Хелзинки и един балет на хореографа Михаил Фокин „Шопениана“, както и балета „Петрушка“, в които активно участие вземат и учениците от вече обособеното балетно училище към операта.