Бани с минерална вода във Велинград

Един от символите на Велинград е минералната вода. На територията на града има множество минерални извори, чешми и бани. За търсещите лечение най-привлекателни и полезни са градските минерални

бани, всяка от които се характеризира с униклана по състав лечебна вода. Функциониращите бани, които можета да посетете са: Сярна баня, Вельова баня, Кръмъчна баня, Радонови бани, Кална баня.

Подробна информация за състава на минералната вода, местонахождението и историята на изброените минерални бани във Велинград

Article Source

HTML Version:

Text Version:

Бани с минерална вода във Велинград

Article Url: