Брокер недвижими имоти – а защо не?

Въпреки високата безработица, не е трудно да си намерите работа, ако сте висококвалифициран юрист, счетоводител или програмист /до 35 години/. Но не така стои въпросът с 50-годишен безработен инженер, млад човек, който учи или току-що е получил дипломата си за висше образование по специалност, за която няма търсене на пазара или домакиня, която години наред се е грижила за децата и семейството си и вече е забравила кога и къде е учила.

Наистина ли Вашето образование, енергия и жизнен опит не са нужни на никого? Това не е така! Вие можете да намерите призванието си, да печелите добре и да градите кариера. Всичко това е възможно в областта на недвижимите имоти. Разбира се да станеш професионалист не е лесно /трябва много да се учи/, а за да се изкарват добри пари трябва много работа. Но ако сте готови да учите, да работите и да вложите усилия в една нова област – знайте, че Вие притежавате всичко необходимо, за да станете професионален, високоплатен брокер недвижими имоти.

Агенциите за недвижими имоти са един от най-големите работодатели и постоянно набират нови служители. Сред многобройните обяви за набиране на служители, внимание привличат преди всичко фирмите, които предлагат обучение. Това е естествено – всички разбират, че за да работят успешно трябва да получат сериозна професионална подготовка. Пълният курс на обучение на брокера в големите агенции по света напомня получаване на висше образование. То се състои от няколко степени, всяка от които включва в себе си изучаването на няколко взаимо допълващи се теоретични дисциплини, практически знания и тренинги / делови игри, симулация на продажби и др/.

Обучението на семинар преди започване на работа и напътствията на мениджъра на кантората през първите седмици не са достатъчни. По мнение на специалистите най-добри резултати при сегашното развитие на пазара на недвижими имоти се получават при комплексно, многостепенно обучение, даващо на начинаещите брокери необходимите знания на всеки етап. Международният опит показва, че това води до намаляване на текучеството в компанията, брокерите бързо достигат до много добри финансови резултати, а новопостъпилите допускат все по-малко грешки в работата си.

В момента се въвежда многостепенно обучение. На първия етап начинаещите брокери получават най-общи познания за работата в бизнеса с недвижими имоти. На всеки следващ етап , обучението включва специализирани познания и след положен и издържан изпит, брокерът преминава на по-високо ниво в йерархията на фирмата. Обучението включва и поддържаща програма за брокери и мениджъри.

Основният проблем, който вълнува много начинаещи брокери има чисто икономически характер – дори при най-добра пазарна конюнктура и добро обучение приходите започват да идват след месец и половина, два, а понякога и по-късно. Много образовани и енергични хора жертват възможността да реализират способностите си и да направят кариера, заради тези няколко месеца.

Но на пазара за недвижими имоти непрекъснато се появяват нови направления за развитие. Например при наемите пазара е особено динамичен, а сделките се отличават с относителна юридическа яснота. Това означава, че усвояването на законодателната база и технологията на работа от новия брокер става бързо, а първите сделки могат да дойдат до 1-2 седмици.

С всяка следваща година пазара на недвижими имоти става все по-цивилизован, клиентите- все по-осведомени и само сериозната професионална подготовка на брокера му позволява да победи в конкурентната борба.

Сериозните компании предявяват към своите потенциални сътрудници сравнително високи изисквания: възраст от 25 до 50 г. /в редки случаи до 55 г./, образование – ако не висше, то поне сериозен житейски опит , свързан с интелектуален труд, комуникативност, умение да прави добро впечатление. На тези, които отговарят на изискванията им се предоставя реална възможност за бърз професионален растеж и отлично заплащане, независимо от възрастта и опита от предишната работа.

HTML Version:

Text Version:

Брокер недвижими имоти – а защо не?

Article Url: