Бъди Зелен – слънчеви колектори, рециклиране, пестене на енергия. Да спасим Земята

Да носиш зелени дрехи – не точно това се разбира от понятието „Бъди зелен!“ Да погледнем сериозно на въпроса. Той е толкова сериозен, че изисква от вас да оставите всичко, с което се занимавате и да погледнете веднага на него. Хората може би са велики откриватели и донесоха технологичният прогрес, но те също така са и велики разрушители. Всеки от нас е виновен за парниковия ефект, замърсяването на природата, изчезването на много видове растения и животни и много други като тях. Да не говорим за безогледното експлоатиране на ресурсите, от които ще имат нужда и следващите поколения. Време е да се замислим и да решим какво трябва да предприемем. Какво всъщност означава понятието „Зелен“? Това означава, че трябва да извършим определени действия с които да помогнем на природата да се възстанови и да намалим разграбването на ресурсите, които тя ни предоставя за да не изчезнат напълно, което ще е и краят на човешкото развитие.
Ето няколко начина да бъдем „зелени“ в офиса и да го накарам да работи за нас:

  • Използвайте стълбите вместо асансьора
  • Не използвайте изкуствена светлина, климатици и бойлери за топла вода.
  • Дръпнете щорите за да влиза светлина, отворете прозорците за да влиза въздух и използвайте слънчеви колектори за доставката на топла вода. С помощта на слънчевите колектори не само ще спестите хиляди левове за електричество, но и ще сте приятели на природата, тъй като те използват възобновяем източник на енергия, а именно слънцето.
  • Водете кореспонденцията по електронната поща вместо с писма. Така ще спестите много хартия.
  • Когато се налага да използвате хартия за отпечатване на документи използвайте двете страни на листа. Листите използвани от едната страна след приключване на работата с тях могат да се използват като чернови, вместо да се търсят нови листи.
  • Избягвайте използването на цветният режим на принтера винаги когато е възможно. Това ще намали разходите ви наполовина.
  • Давайте използваната хартия за рециклиране и купувайте рециклирана. Така ще се получи един затворен цикъл и ще се спасят много дървета.
  • Изключвайте мониторите на компютрите си винаги, когато ставате от бюрото си за по-дълго време.
  • Давайте всички повредени електроуреди за рециклиране и в никакъв случай не ги изхвърляйте в контейнерите с останалите отпадъци.