Български пословици и поговорки

Българските пословици и поговорки са част от нашето народно творчество. Те изразяват мъдростта и житейския опит на българите, придобити през всичките години на съществуването ни като държава. Пословиците и поговорките ни дават съвети за правилно водене на живота. Те са удържали на натиска на времето през всичките тези години.

Характерно за тях е че са кратки – представляват само едно изречение. Пословиците и поговорките са устно народно творчество-разпространявали са се основно от уста на уста, затова и със сигурност са се променяли много във времето. Устното разпространяване е основната причина някои от пословиците и поговорките да имат по няколко варианта.

Българският поет Петко Славейков е известен с това, че е събрал 15 000 пословици, които обаче са изгорели при опожаряването на Стара Загора през 1877.

Много наши пословици и поговорки са се съхранили до наши дни и са изключително популярни. По-долу са изредени най-известните от тях.

Бели кахъри. ¤¤¤ Бели пари за черни дни. ¤¤¤ Блага дума железни врата отваря. ¤¤¤ Бог високо, цар далеко. ¤¤¤ Болен здрав носи. ¤¤¤ Бързата работа — срам за майстора. ¤¤¤ Вода гази, жаден ходи. ¤¤¤ Вятър го вее на бял кон. ¤¤¤ Гладна мечка хоро не играе, ама като се нахрани и ляга да спи. ¤¤¤ Голям залък лапни, голяма дума не казвай. ¤¤¤ Гузен негонен бяга. ¤¤¤ Да би мирно седяло, не би чудо видяло. ¤¤¤ Една птичка пролет не прави. ¤¤¤ Здрав като камък. ¤¤¤ И вълкът сит, и агнето цяло. ¤¤¤ Игла в купа сено. ¤¤¤ Изплю камъчето. ¤¤¤ Казана дума, хвърлен камък. ¤¤¤ Каквото повикало, такова се и обадило. ¤¤¤ Каквото посадиш, такова ще пожънеш. ¤¤¤ Каквото си надробиш, това ще сърбаш. ¤¤¤ Капка по капка вир става. ¤¤¤ Като не щеш мира — на ти секира. ¤¤¤ Който не работи, не трябва да яде. ¤¤¤ Който пее, зло не мисли. ¤¤¤ Който се учи, той ще сполучи. ¤¤¤ Кръвта вода не става. ¤¤¤ Мокър от дъжд се не бои. ¤¤¤ На гол тумбак чифте пищови. ¤¤¤ На лъжата краката са къси. ¤¤¤ Обущарят ходи със скъсани обувки. ¤¤¤ Пари при пари отиват. ¤¤¤ Петима Петко не чакат! ¤¤¤ Рано пиле рано пее. ¤¤¤ Сговорна дружина планина повдига. ¤¤¤ След дъжд качулка. ¤¤¤ Три пъти мери, един път режи. ¤¤¤ Ум царува, ум робува, ум патки пасе. ¤¤¤ Храни куче да те лае. ¤¤¤ Юнак без рана не ходи. ¤¤¤

Я камилата, я камиларя.