Вакуумни слънчеви колектори

Енергията която се получава от обработването на слънчевите лъчи достигащи цялата земна повърхност, биха били достатъчни да задоволят нуждите на човечеството при ефективно ползване на слъневи колектори. С използването им от все повече хора, тази слънчева енергия може до голяма степен да замени традиционните горива като въглища, нефт и газ. По този начин се осигурява и едно екологично чисто потребление на енергия без да се замърсява излишно околната среда с вредни емиции. С помоща на колекторите и слънцето се спестява ползването на ограничениете и вече изчерпаеми фосилни ресурси, което в бъдеще могат да имат друго важно значение освен за производството на енергия чрез изгарянето им. В сравнение с традиционното производство на енерфия, при тази нова технология разходите, рисковете и загубите при транспорт отпадат, защото енергията се използва на мястото, където е произведена.

Вложените разходи за закупуването и монтажа на тези колектори се възвръщата сравнително бързо, чрез спестяване то сметката за изразходвана енергия, което ги прави една много добра инвестиция.

Най-използваните модели на пазара за слънчеви колектори с техология с термосифон и технология с „Heat Pipe” тръба.

Когато слънчевия колектор с термосифон е изложен на слънце, слънчевата радиация, която попада върху колектора, прониква през стъклото и се абсорбира от черната повърхност в тръбите, като се загрява. След това течността, която се намира в тръбите на абсорбатора и служи за провеждане на топлината (вода), също се загрява и предава енергията на водата в резервоара.

При този модел соларния колектор и водосъдаржателя са свързани в едно цяло. Термосифонният слънчев колектор използва свойството на горещата вода да се изкачва и така да циркулира непрекъснато между слънчевия колектор и водосъдаржателя. При нагряване на водата, нейното относително тегло намалява и тя по естествен път се покачва в резервоара. Междувременно охладената под дадена температура вода от резервоара, протича надолу по тръбите на колектора, до най-долната му част. Този процес се повтаря.

Колекорите с технология „Heat Pipe” тръба са най-ефективните на пазара. Стъклените тръби абсорбират слънчевата термална енергия и я превръщат във вода за къпане, миене и отопление. Тръбите са с двойни стени, площта между вътрешните и външните слоеве на стената са във вакуум. Това действа като термос и спомага да се съхранява топлината във вътрешността на системата и да не се изпарява в атмосферата.

Слънчевите колектори са една добра и възвръщаема инвестиция за всеки дом.