Валутни курсове

В икономическата сфера, валутни курсове (популярни още като курс на чуждата валута, валутен поток, със съкращения на английски (forex rate или FX rate) между две валути (например британска лира и евро), определят колко струва една спрямо друга. Това е цената на валутата на една чужда страна, съпоставено с валутата на роднатадържава. Примерно, валутният курс на 91 японски йени (JPY, ?) спрямо американския долар (USD, $), означава, че JPY 91 струват толкова, колкото един американски долар (USD 1). Валутният пазар е един от най-големите пазари в международен план. Според някои данни, всеки ден се разменя стойността на средно 3.2 трилиона щатски долари. Спот валутният курс се отнася до текущия курс на размяна. Форуърд валутен курс се отнася до обменния курс, според който се котира и продава днес, но за доставки и изплащане на дадена бъдеща дата.

Отклонения при валутните курсове

Пазарният основен валутен курс ще се промени винаги, когато стойността на която и да е от двете съставни валути се измени. Дадена валута ще клони към това да става по-ценна винаги когато търсенето е по-голямо от разполагаемия запас. Тя ще се обезцени тогава, когато търсенето е по-малко спрямо наличния резерв/ това не означава, че хората не желаят повече пари, това просто показва, че те желаят да държат своето богатство в други форми, най-често в друга валута/. Нарастналото търсене на валута се основава или на повишено търсене за парични сделки или на завишенотърсене за парични спекулации. Търсенето на парични сделки е тясно свързано с нивата на бизнес активност на страната, с брутния вътрешен продукт (БВП), и с нивата на заетост. Колкото повече хора са безработни, толкова по-малко гражданите като цяло ще отделят за продукти и услуги. Централните банки най-често имат малки проблеми при регулирането на наличния финансов запас, за да се пригодят към промените при търсенето на пари в резултат на бизнес договорите. Търсенето за парични спекулации е далеч по-трудно за синхронизиране за централната банка, но те правят опити да осъществят това чрез регулиране на лихвените проценти. Определен инвеститор може да предпочете да закупи валута, ако печалбата (която е лихвеният процент) е достатъчно голяма. Колкото по-висок е лихвеният процент в страната, толкова по-високо е търсенето на тази валута. Предполага се, че валутните спекулации биха могли да попречат на реалния икономически растеж, по-конкретно след като големите валутни спекулатори могат целенасочено да създават натиск върху валутата чрез къси продажби, за да провокират централната банка да продаде своята валута, за да я съхрани стабилна (щом това стане, спекулаторите могат да изкупят валутата обратно от банката на по-ниска цена, близка до тяхната позиция, и по този начин да направят печалба).

Манипулиране на валутните курсове

Държавите биха могли да извлекат полза от интернационалната търговия, ако те манипулират цената на тяхната валута чрез нарочно задържане на ниска стойност. Казва се, че Народна Република Китай са могли да постигнат това за един дълъг период от време. Въпреки това, в реалната международна ситуация, през 2005 година повишаването цената на юана с 22% беше съпроводено от 38.7% ръст на китайския импорт към Америка. През 2010 година, други страни, заедно с Япония и Бразилия, направиха опит да обезценят националните си валути с идеята да стимулират евтин износ и да подкрепят своите боледуващи икономики. Невисокият валутен курс намалява цената на стоките на страната за клиентите в другите страни, но покачва цените на продуктите, особено на вносните стоки, за потребителите в манипулиращата държава.