Видове и специфики при стволови келтки

Стволовите келти са клас недиференцирани клетки, които има възможност диференцират в специфични клетъчни типове. Трябва да отбележим, че съхранение на стволови клетки става по-специфичен начин Най-често стволовите клетки произлизат от два източника: 1.Ембриони който се образуват по време на фаза бластоцист на ембриологично развитие (ембрионални стволови клетки)

2.Възрастни стволови клетки – възрастна тъкан