Високо кръвно налягане (хипертензия)

Хипертензията е свързана с ниското ниво на магнезий
През годините са проведени обширни изследвания за влиянието на магнезия върху хипертензията, а блокиращите му калциевия канал свойства са добре известни и признати. Но добавянето на магнезий все така се пренебрегва в полза на лекарствата. Тези лекарства обаче третират симптомите на високото кръвно налягане, а не лежащата в основата му причина, и дори още по – лошо – често предизвикват още по – силно изчерпване запасите на организма от магнезий.
Хипертензията, е резултат от свиването на кръвоносните съдове, което причинява повишаване на кръвното налягане. Диаметърът на кръвоносните съдове се контролира от клетките на гладката мускулатура около тях. Когато магнезият стигне до тези калиеви канали, те се отварят и това кара кръвоносните съдове да се разширят и така хипертензията намалява. Лекарите не само продължават да игнорират магнезия; те утежняват допълнително ситуацията с много от лекарствата, които предписват рутинно. Малко лекари знаят, че диуретиците увеличават изхвърлянето на магнезий и калий от тялото. Получения в резултат магнезиев дефицит възпрепятства използването на калия от клетките. Магнезиевият дефицит не позволява на хората да попълват запасите си от калий.