Внимание! Лекарствена болест.

Струва си да се знае – лекарствена болест

Макар това да звучи парадоксално, повечето лекарствени препарати, помагайки ни да лекуваме вече съществуващ болестен процес, едновременно с това предизвикват нови болестни процеси в организма, които не рядко се оказват по-тежки, отколкото първоначалната, изходна болест. Тези нарушения могат да бъдат най-разнообразни, но имат общото наименование – «лекарствена болест».

Разбира се, в много случаи при тежки заболявания и застрашаващи живота състояния, страничните ефекти на лекарствата могат да бъдат пренебрегнати, но бедата е в това, че в последно време силно са снижени медицинския контрол и компетентност, а също е налице и неконтролираното разпространение на препарати без рецепти. Ето защо, проблемът за лекарствените усложнения става все по-актуален, даже повече от самата болест, за лечението на която се използват тези препарати. Ако преди 20 години фармацевтичен препарат можеше да изпише само специалист, то сега далеч не безобидни препарати се рекламират като продукти за ежедневна употреба. А между тях, като пример, можем да дадем «безобидния» парацетамол, влизащ в състава на голяма част от аналгетичните и противопростудни препарати, който в САЩ заема 2-ро място сред причините за смъртоносни отравяния и е на 1-во място сред причините за токсичен хепатит.

В резултат, днес в голяма част от високоразвитите страни лекарите бият тревога. Честотата на лекарствените усложнения и смъртност, свързани с приема на лекарства растат стремително. По данни на Световната Здравна Организация, смъртността от лекарствена болест днес вече заема 5-то място в света след сърдечно-съдовите заболявания, болестите на белите дробове, онкологичната патология и травмите. По данни, публикувани в едно от най-авторитетните американски медицински издания – «Журнал на американската медицинска асоциация» – лекарствената болест вече е излязла на 4-то място в статистиката за смъртността на населението на САЩ (Lazarou J., Pomeranz B.H., Corey P. Incidence of Adverse Drug Reactions in Hospitalized Patients: A Meta-analysis of Prospective Studies // JAMA, Apr 1998; 279: 1200-1205).

В резултат, от лекарствени усложнения само в САЩ всяка година умират повече от 100 хиляди души, и още при 2,2 милиона души лекарствата стават причина за появата на различни тежки заболявания. Цената, коята днес плащаме за избавлението от някоя болест става твърде висока, при това не в преносен смисъл. Само през 2000 година разходите в САЩ, свързани с лекарствената болест са надхвърлили 177,4 милиарда долара (Ernst F.R., Grizzle A.J. Drug-related morbidity and mortality: updating the cost-of-illness model // J Am Pharm Assoc (Wash) (United States), Mar-Apr 2001, 41(2), p192-9).

Може по различен начин да се отнасяте към природните продукти и биологично активните добавки към храната, но си струва да се замислите над изложените факти. Ако решите, че повече не желаете „химически патерици“, то полезна информация можете да намерите на www.viasanum.narod.ru

Вашето здраве е във Вашите ръце!