Водата става все по-скъпа, пречиствателните станции все по-необходими. Защо?

В днешно време е невъзможно да си представим една модерна къща без ефективна система за пречистване на вода. Особено ако къщата е крайградска или се намира в слабо заселен район.

Преди всичко трябва да наблегнем на една доста съществена подробност – целта на пречиствателната станция е водата, която била пречистена, да се ползва отново. Забравете всякакви допотопни попивни ями с пясък, чакъл и стереопор. Водата става все по-скъпа, защото изчезва като ресурс. Дъждовете, които се изсипват периодично, само влошават положението. Друг е моментът, че ако имаме локална пречиствателна станция, можем много рентабилно да се възползваме от този факт.

Водното богатство на България прогресивно намалява. Първата адекватна стъпка да се предотврати това, е да се направят регистри на всички водоизточници като кладенци, помпи и т.н. Регистрираните водоизточници се водят на отчет в Басейнова дирекция към МОСВ. Другият съществен недостатък попивните ями е, че активират свлачищата и поради тази причина изграждането им вече е забранено.

Да си представим, че вие сте постъпили разумно и сте изградили своята локална пречиствателна станция. Преди това, обаче сте избрали най-подходящата за вашите условия, монтирали сте я и вече си задавате въпроса: Това чудо само отпадните води ли ще пречиства? Няма ли да има и някаква друга, допълнителна полза от него?

Разбира се! Такава е целта на добрите пречиствателни станции. Вече пречистената вода да има поне няколко приложения. Не забравяйте, че едно от важните неща на целият този процес е да опазим природата чиста! Мръсните води, които попиват в почвата тровят растенията, а онези, които се изливат директно в естествените водоизточници нарушават сериозно екологичното равновесие.

Като стана дума за дъждовете, които се изсипват над България напоследък, нека кажем две думи и за тях. Статистически погледнато количеството на валежите е не по-малко от 500 литра на квадратен метър годишно. Това е средната стойност. Възможно е да е по-малко, но възможно е и да е повече. Водата, която се събира в резервоара на пречиствателната станция може да се ползва съвсем спокойно и без особени затруднения. В такъв случай не ви остава нищо друго, освен да направите една овощна градина в двора си, а може и да е комбинирана – няма нищо по-хубаво от това да консумирате плодове и зеленчуци, които сами сте произвели. За други приятни глезотии като бесейни и сауни, оставяме решението на вас.