Време ли е за SaaS 2.0 в лицето на Businessbox т.е. решение под наем !?

SaaS (Software As A Service) досега този сегмент се развиваше устремно и почти всички големи компании насочиха определени усилия в тази посока, някои повече, други по-малко. За първи път се прокрадва идеята обаче за Solution As A Service, което носи чертите на родителя си, но и предлага сериозни новости. Докато SааS (1.0) по дефиниция означава софтуер под наем, SааS 2.0 означава решение на даден проблем или задача под наем. Тоест вече говорим за цялостно покритие на инфраструктурата, софтуера, гарантираност на достъпа до доставчика и допълнителни услуги необходими за успешно опериране и просперитет на даден бизнес. SaaS 2.0 не разглежда процесите на парче, а действа по-широкообхватно, като не само покрива процесите като такива, но добавя услуги в посоката на PR, маркетинг, и метрики за реалната успеваемост на бизнеса, като всички те са интегрирани в един пакет. След като до момента не е дадена друга дефиниция можем спокойно да твърдим, че България е родината на SaaS 2.0 (Решение Под Наем, Solution As A Service)

SaaS 2.0 притежава онези характеристики на SaaS 1.0 за финансова изгодност, липса на инвестиции, постоянна поддръжка, автоматични обновявания без да се нарушават данните и т.н. Създателите на BusinessBox са помислили и за най-щекотливия въпрос, а именно за гарантиране свързаността на клиента с дата центровете доставящи услугите.

Как става това, вижте следния пример :

Как бихме могли да гарантираме качеството на една услуга, ако достъпът до нея не е гарантиран ? Как да дадеш точно време за пътуването от София до Париж, ако не си сигурен, че има път помежду им и че този път не е разкопан или непроходим ?

Това е смисъла на един от основните въпроси поставян от потенциалните клиенти на SaaS. Отговорът идва като част от SaaS 2.0 – гарантирани канали между клиента и дата центъра, предоставящ услугата. Свързаността на потребителските точки (офиси, магазини, сервизи, складове, печатници и други) към дата центровете може да бъде реално по избор на клиента, но това не гарантира 100% достъпност на услугите. Решението тук е изграждането на приоритетен, оптичен мрежов канал от един или повече доставчици, които гарантират връзката между крайните точки и дата центъра с преки линии, без зависимост от външни фактори или Интернет като такъв.

Реално връзката между крайните точки и дата центровете може дори да не минава през Интернет, а през частно изградените оптични канали от приоритетни инфраструктурни доставчици, без да има оскъпяване за сметка на крайния клиент.

Примерно използване :

Нека разгледаме как би се използвало SaaS (Software As A Service) и как неговия наследник (Solution As A Service) в една и съща ситуация за да видим особените характеристики. В една компания за продажба на масла на едро и дребно взимат под наем CRM като най-често предлагания SaaS (Software As A Service), търговските представители го използват, организират и оптимизират предпродажбения процес, управителното тяло мониторира дейността им. След реализиране на сделка обаче процесите тръгват по друг път, в офиса се пуска поръчка, прави се договор, изписват се нещата от склада, склададжията потвърждава, освобождава се стоката, тръгва към клиента, пуска се фактура, идва момента клиента да плати, влиза сделката в счетоводството и се осчетоводява. Почти всички от тези процеси обаче не са покрити от CRM или не от повечето налични на пазара системи.
Тук започват проблемите, търговския представител е обещал повече стока от наличната, доставката става на две части. Клиентът се мръщи, управителят също (двоен транспорт). Информацията е стигнала бързо до счетоводството, и е издадена фактура за цялото количество, мръщи се счетоводителят, втората доставка ще е в другия месец, кредитни известия, нови фактури. Управителят знае за сделката и планира приходите включително, и от тази сделка, но клиентът настоява да плати на две части, разбираемо. Процесът е нарушен из основи. Разбира се да се случат всичките тези неприятни моменти в една сделка би било прекалено, но е факт че заедно или поотделно се случват.

Да разгледаме как би се случило при SaaS 2.0 (Solution As A Service)

Търговският представител като достига до сделка я отбелязва в CRM частта от системата. Понеже тя е интегрирана и складовия работник борави също с нея, няма възможност да се предложи количество, което не е налично. Системата се грижи да генерира поръчка и складова разписка, която чака одобрение, когато стигне стоката фактурата може да се издаде веднага и да бъде достъпна за счетоводството за обработка. Плащането също се следи от системата и при потвърждаване влиза във финансовия отчет на управителя, но не само това, при прогнози и анализи свети че е чакано плащане и дава възможност за по-правилна преценка. До тук нещата звучат приятно, но стават още по-интересни по-натам. При заявяването на стоката от търговския представител автоматично, тъй като са интегрирани, онлайн магазина сваля заявеното количество от наличните и не подлъгва следващи клиенти, като обратното също е валидно – при зареждане на склада стоката автоматично се появява в онлайн магазина. При динамичната икономика, играта с цените и валутните курсове също е динамична, но онлайн магазина следи и получава автоматично новите цени въведени в системата. Пристигането на нова ценова листа не е неприятна ситуация, защото системата поддържа импорт от най-разпространения формат за ценови листи excel, като за няколко секунди се обновяват всички цени и за онлайн магазина и за търговските представители.

Курса на долара или еврото са толкова динамични че понякога могат да ни „ изядат „ печалбата. Системата мисли и за това, задавате в проценти при каква промяна на курса искате да бъдете уведомени, и тя взимайки автоматично курсовете всяка сутрин ви предупреждава кои стоки са закупени с валута чийто курс се е отклонил повече от зададеното.

Край на статията

Тоест Вие не просто взимате определен софтуер под наем без да знаете точно как да получите ползите от него или без да сте сигурни в избора си. Вие получавате цялостно решение на бизнес казус. Решение, което ще позволи на компанията ви да оптимизира драстично начина си на работа, да завладее нови пазари, продажбени канали, клиенти и имидж на цена по-ниска от заплатата на един ИТ специалист.

HTML Version:

Text Version:

Време ли е за SaaS 2.0 в лицето на Businessbox т.е. решение под наем !?

Article Url: