Връзка между Интериорно Проектиране и Качеството на Живот

Интериорът на нашия дом е от съществено значение за начина и качеството ни на живот. Ние изразходваме много време, усилия и средства, за да го направим удобен, уютен и красив.

Домът представлява една от големите ни инвестиции и ни служи много по-дълго от една дреха или дори кола. Според едно изследване периода на използване на кухнята е около 20 години и средно прекарваме по 168 часа на месец в нея.

Нашата продуктивност, удобство, организация на работата, условия на почивка и в крайна сметка качеството ни на живот зависят от ефективното и правилно решаване на пространствените задачи в интериора. А то съвсем не се състои в лъскави жилища и офиси със скъпи и странно изглеждащи мебели. Качеството на живот в едно пространство е резултат от пълноценното използване на наличното пространство, ефективно разположение на функционалните зони, качествени материали, ергономични мебели и правилно съчетаване на останалите аксесоари допълващи обзавеждането.

Нашата основна задача при интериорно проектиране на определено пространство е да Повишим Качеството на Живот в него. Но каква е връзката между интериорно проектиране и Качеството на живот?

Ще ви дадем, като пример кухнята, където целта ни, е чрез оптимизиране на дейностите, които се извършват да повишим качеството на живот в това пространство, примера важи и за останалите помещения.

На ден в една кухня се извършват средно 360 различни дейности. За 20 години това прави 2,6 милиона дейности. Ако при всяко от тези дейности се спести малко усилие, малко разстояние и малко време, това би бил огромно облекчение за вас. Голяма част от тези дейности са достигане, захващане и преместване на различни неща. За да може това да става бързо и удобно, тези неща трябва да са правилно рзположени в различни кухненски зони.

Как може да бъде постигнато това?

Чрез правилно проектиране на кухненските зони. Има 5 основни кухненски зони – Зона запасяване, Зона съхранение, Зона миене, Зона подготовка и Зона готвене.

За да ви докажем ползата от правилното зониране вижте следният пример. В една средностатистическа кухня за домакинство от 4 члена на ден се събират около 100 движения от една кухненска зона до друга. Изчислено, е че при кухня със смесени зони (не са проектирани правилно кухненските зони) на ден се изминават 264 м, а за 20 години това правят 1927 км. За кухня с правилно проектиране на кухненските зони на ден се изминават 210 м, а за 20 години това правят 1530 км – спестявате 397 км или 20 % по – малко изминато разстояние.

Значение оказват още кухненската форма (дали да бъде с остров, двуредова, едноредова и т.н.), защото трябва да се избере най – ефективната форма според с наличното пространство, дали е ляво или дясно ориентирана според вашите нужди, на какво разстояние от работният плод са разположени най – често използваните и най – малко използваните неща, начина на отваряне на шкафчетата, съобразена ли е височината на рабтният плод с вашата височина, местоположение и сила на осветлението и т.н.

Всички тези неща, когато бъдат проектирани с мисъл и грижа за вас и съобразени с пространствените дадености на вашия дом ще ви бъдат спестени много усилия, време и трудности и ще се повиши качеството на работа във вашата кухня – ще се оптимизират дейностите извършвани в нея.

Когато чрез интериорно проектиране бъдат оптимизирани и другите пространства във вашия дом, това ще доведе до Повишаване Качеството на Живот във вашия дом.

Ние вярваме, че чрез интериорно проектиране ще Повишим Качеството на Живот.

Автор: Стефан Русев

За повече информация:

INDESIGN – Студио за интериорен дизайн