Въпроси при избора на дограма и нейното последващо поддържане

Пазарът за дограма е със силно развито предлагане на разнообразни продукти, марки и оферти. На обикновения потребител му е все по-трудно да се ориентира и да направи правилния избор. Сред цялото море от информация за характеристики на дограмата, нейните свойства и предимства все по – слабо засяган е един основен проблем: как да изберем подходящия доставчик и каква е последващата подръжка.  Това са основните въпроси, по които следва да бъдем добре информирани,  преди да направим крачка към покупката.

PVC дограмата е отличен изолатор на температура. Произходът на профилите е първото, с което трябва да се съобразите. Алуминият е метал, който не се окислява, запазва своите яркостни свойства и практически не старее. От друга страна алуминият е добър проводник на температура, което означава, че за направата на прозорци при нашите климатични условия е желателно, когато става дума за жилище или офис, алуминиевият профил да бъде с термично прекъсване. Важно е да се има предвид, че поставянето на качествена дограма е само част от комплексната система от мероприятия, свързани с топлоизолацията.

Важна част в планирането на дограмата е нейната отваряемост. Всеки клиент желае, както красив външен вид, така и добра функционалност на своята дограма. Важна характеристика за функционалността на дограмата е възможността за добро проветряване и лесно почистване. Ето защо трябва добре да се планира разпределението на прозорците и вида на тяхното отваряне в жилището или офиса. Препоръчително е да се предвиди поне по едно  крило, което да се отваря в две равнини- комбинация между хоризонтална  и вертикална ос, за всяко помещение.

Колкото по-големи са площите, на които е разделена дограмата, толкова по-ниска е цената, отнесена към кв. м. Обяснението е много просто. Всеки допълнителен прозорец при разделяне на определена остъклена площ, изисква прилагането на допълнителен материал, допълнително машинно време за неговата обработка, допълнителен труд и аксесоари за неговото монтиране.

При подготовка на помещението за поставяне на PVC или алуминиева дограма трябва да се обърне внимание на някои съществени неща. Има по-специални случаи, когато клиентите изискват поставянето на дограма, където досега не е била предвидена такава. Такива са случаите с разширяване на стаи за сметка на балкони и тераси и други такива. Много важно при тези случаи е да се извърши предварително добра топлоизолация на частта “бивш балкон”. По този начин се гарантира, че ще можете максимално добре да се възползвате от предимствата на дограмата, без да имате проблеми.

Следващия въпрос, по който клиентът е добре да бъде информиран, засяга поддръжката на дограмата след нейната покупка. При монтажа на дограмата, върху нея може да попадне мазилка, цимент и др. След завършване на монтажа, трябва много внимателно да се отстранят с вода или с някакъв домакински почистващ препарат /малко количество/, за да не се наруши уплътнението и повърхността на дограмата.

Прозорците и вратите, произведени от качествена дограма, следва да се затварят много плътно и така да осигуряват отлична термозащита и спестяване на разходи за отопление. За да съхраните здравословен климат в помещението, е необходимо да се проветрява няколко пъти на ден, дори и през зимата /когато стените и мебелите са затоплени, няма да се загуби много от топлината на помещението при редовно проветряване/. Препоръчително е  всяка сутрин да се проветрява от 10 до 20 минути. През деня проветряването може да е  няколко пъти за по 5 минути.

Грубите  и агресивни почистващи вещества или такива, съдържащи ацетон не са препоръчителни за употреба, защото ще нарушат уплътнението и повърхността на дограмата. Правилният избор за почистване на PVC дограма  е с PVC-почистващ препарат. Освен това трябва поне веднъж годишно да се капва по 1 капка масло в обкова /елементите, които отварят и затварят дограмата/, за да може тя да се отваря и затваря безпроблемно.

Спазването на тези съвети ще осигури дългогодишно използване на избраната PVC или алуминиева дограма.

В съвременните икономически условия потребителят е изправен и пред проблема за финансирането на ремонтни дейности. Едно от възможните решения, които може да са полезни, когато се започва ремонт с недостатъчно пари, е кредитирането, а за време на обзавеждане и време на криза е най-подходящ кредит „Енергийна ефективност”, който е разработен да  помогне при намаляване разходите за отопление, като се закупят и монтират енергоспестяващо оборудване. Кредитът за енергийна ефективност може да се ползва от пълнолетни български граждани на възраст от 18 до 63 години, които работят по трудово или приравнено на него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол, както и такива, които упражняват стопанска, занаятчийска дейност или свободна професия. Програмата „Енергийна ефективност” е на Европейската банка за въстановяване и развитие (ЕБВР). Чрез  тази програма  може да се получи безвъзмездна помощ до 20% от стойността на направените подобрения и до 30% безвъзмездна помощ (без максимална сума) за жилищни кооперации. Условието е да участват минимум 50% от живущите в сградата.

Всяко домакинство в страната може да получи кредит по програмата. Важно е да се знае обаче, че кредитът може да е само един за кредитополучател и само за един дом.

Стройпродукт Крайчев
производство и монтаж на PVC дограма

Адрес: Варна 9002

ул. Тодор Икономов 19