В-Комуникация” ЕООД е агенция за връзка с обществеността

Първоначално PR-дейността започва да се развива в “Рекламa В”, а през 1997 г. се обособява като самостоятелна агенция.  В екипа работят  5 щатни специалисти с висока квалификация и  опит в журналистиката и връзки с обществеността. В зависимост от спецификата на дейността на клиентите се използват  хабилитирани консултанти в различни области. Агенцията разполага с 28 представителства в страната.  До този момент са реализирани около  360 кампании.  Има силно лоби в печатните и електронни медии. Агенцията е основател и член на УС на Българска асоциация на регионалните медии. Член е на T.R.A.D.E. net work – Trading Regionally and Developing Expertise.

“В-Комуникация” извършва следните дейности:

·изготвя ПР-стратегии

·изработва цялостни комуникационни програми

·стартира и осъществява кризисен пъблик рилейшънс

·медийно покритие на традиционни и престижни публични изяви

·подготвя и организира пресконференции, промоции, коктейли, изложения, бизнес-срещи, семинари

·поддържа информационни и тематични досиета на клиента

·осигурява спонсорство в имиджови изяви

·издателска дейност и др.

Натрупаният опит е много важен. Възможността да кореспондираме ежедневно с цялата страна, да познаваме психологията и нагласите на хората в отделните региони и най-вече техните изменения ни помагат да предпазваме клиентите от грешни подходи. Често  посланията в една част на страната, трудно могат да бъдат възприети в друга. Привърженици сме на локалните кампании. Начинът на облъчване на Благоевградската публика например, е  различен от този на Пловдив. Разлики има дори между Варна и Бургас.

Отказвали сме кампании, когато мнението на клиента и нашето коренно се различава. Преди години имахме следния случай. Клиентът настояваше да направим събитие в центъра на София, където да изградим пирамида от лед, в която да поставим бутафорен …… и хората да залагат от коя страна ще падне след като се стопи леда. Късметлията печелеше истински апарат.  Става въпрос за пенсионно-осигурителен фонд. Отказахме категорично. Според нас това щеше да навреди на имиджа му. Внушението да покажеш на бъдещите пенсионери,  макар и символично, как ще им   се стопяват спестяванията, още повече чрез пирамида, която за българите е символ на мошеничество според нас беше недопустимо. След като си разменихме несъгласията се срещнахме със собственика. Какво се оказа.  В тяхната страна пирамидите са символ на стабилност, вековност и положителна енергия, а на мошениците им казват самолети. Те правят удар, хващат самолета и изчезват.

В ПР-а изключително важно е да владееш и прилагаш различни техники, да имаш усет към  детайлите и нюансите.  Но за да го направиш, трябва добре да познаваш хората. Случайно възникнало  събитие, с национално значение, може да промени хода на кампанията и в крачка да реорганизираш цялата стратегия.

ПР-а е трудна професия. Образно мога да я сравня с тази на въжеиграча. Сам си изработваш и обтягаш въжето и трябва да изминеш разстоянието по най-професионалния начин така, че да стане контакта между клиента и неговата публика. Възможностите са да стъпиш на криво, да паднеш или да чуеш овациите на всички…

“РЕКЛАМНА КЪЩА-В” е на българския рекламен пазар от 1993 г.

Основана е от журналисти и рекламни специалисти с дългогодишен опит в областта на маркетинга, рекламата и връзки с обществеността.

Член е на Международната асоциация на рекламните агенции – IAA

Агенцията изработва рекламни стратегии, медия  планиране, оценка на рекламните кампании, упражнява контрол върху  публикациите и излъчванията в медиите, както и консултации във всички сфери на медийните комуникации.

Сред основните й приоритети е тиражирането на реклама в регионалните печатни и електронни медии.  Агенцията е представителство на 45 водещи регионални печатни медии, а те са нейни местни представителства в областта на рекламата и връзки с обществеността.  Благодарение на създадената националната рекламна мрежа, агенцията осъществява мащабни национални и локални рекламни кампании.

Качеството и професионализма в рекламния бранш коренно се промениха. Разликата в рекламата от началото на 90-те и сега е огромна.  Единствено все още има разлика между теоретици и практици. Има  хора, които изливат море от английски термини, омайват клиента така, че  го хвърлят в музиката, а като дойде време за реализация са гола вода. Рекламата трябва да се обяснява на човешки език, просто и ясно. Така се избягват недоразумения.

Възприето е, че клиента винаги е прав и трябва да му се угажда. Да, ама не.  Отново се забелязва тенденция  в електронните медии и по билбордовете да се отправят послания на масови стоки и напитки на английски език. Това не само дразни, но и отблъсква евентуалните потребители. Много са аргументите, с които уважаваща себе си рекламна агенция,  може да предпази клиента от хвърлени пари на вятъра. За голяма част от българите посланията дали са на китайски или английски език  е все тая. Те не достигат до тях.  Демонстрацията на “интелигентност” може да изиграе лоша шега.

Клиентите трябва  да осъзнаят и още една истина, че колкото повече притискат агенциите за проценти, толкова по-лошо качество получават. Нима  самите те си дават цялата печалба? Защо искат рекламните агенции им работят без пари, при това с качеството на “мерцедес”…  Естествено вина имат и агенциите. Много от тях не разбират, че конкуренцията не се състои в това, да спечелиш клиента на всяка цена, като му дадеш цялата комисиона. Това е сигурен начин да стигнеш до фалит и да изчезнеш от пазара.  Рекламните агенции са скъпо удоволствие. Непрекъснато трябва да се реинвестира и най-вече в качеството на услугите, в професионалното развитие на кадрите, в техниката.

“ИНФО-В”   е самостоятелен департамент към “В-Комуникация” – Ежедневно се извършва  пресмониторинг на 120 централни и регионални медии по теми, засягащи дейността на клиента, неговите конкуренти, или други въпроси от техен интерес. На клиента се изпраща по електронната поща анонс на публикациите и предаванията, както и цялото съдържание /на български и английски/. Освен това се предоставя по желание и пресбук с оригиналните материали. Изработва седмични и месечни анализи. Услугата е изключително ценна за специалистите по маркетинг, ПР и реклама.

Докато преди казвахме: “Не ми давай акъл, дай ми пари”, сега върви обратната тенденция. За да правиш пари трябва да имаш много знания и най-вече да си информиран във всеки един момент за това което става на пазара и в средата, в която се развиваш. Морето от информация ни залива отвсякъде. Невъзможно е да си “на гребена на вълната” като сам следиш всички източници. Времето е ограничен ресурс. Назначаването на собствени кадри е скъпо удоволствие. Използването на услугите на агенции, занимаващи се с информационен мониторинг е най-добрия вариант.

Селектираната информация дава възможност непрекъснато да се следят изявите и инициативите на конкурентите, рекламните им оферти и послания.  Да се улавят пазарните тенденции и въз основа на тях  да се правят  анализи и стратегии. Западните фирми задължително го правят. Проблемът е в българските. Подценяването на подобен тип услуга води до грешно взимане на решения, волно или неволно плагиатстване. Преди два месеца наш клиент беше на път да хвърли огромна сума в закупуване на терен за изграждане на супермаркет. Благодарение на подадената му информация  той  разбра, че съседният парцел е закупен от негов конкурент, а не за тенис кортове, както му било обяснено от брокера по недвижими имоти.

HTML Version:

Text Version:

В-Комуникация” ЕООД е агенция за връзка с обществеността

Article Url: