В помощ на бащите

Да си родител е истинско предизвикателство, което може да се каже, че често граничи с изкуство, особено по отношение на способността ни да вземаме правилни решения и да ги прилагаме спрямо децата си. За голяма част от мъжете, бащинството освен радост, е и изпитание за цял живот. За да им посочи правилния подход в изграждането на добри отношения с децата им и за да ги насочи към подходящите методи при възпитението, д-р Додсън публикува книгата “Изкуството да бъдеш баща”, в която той описва не само моменти от своя професионален опит като лекар, но и опита си като баща. В книгата на бащите се дават практически съвети за това, как да общуват с децата си, кога е необходимо да проявяват строгост, как е добре да се реагира в “трудните” ситуации. Всичко е поднесено  топло и задушевно, с чудесно чувство за хумор и с истинско разбиране към трудностите, пред които родителите са изправени при възпитанието на децата.

Книга беше много добре приета от българските читатели и преиздадена два пъти, което показва, че съветите в нея са приложими и ценни. Тук се обръща внимание на важността на ролята на бащите в семейството развитието и за формирането на възгледа на децата към света.