ВusinessВох – IT решения за бизнеса под наем

Инфо Дейта Център и ДОД Консулт обединиха дългогодишния професионален опит на 11 компании, за да предложат на българския бизнес последно поколение софтуерни решения от най-висок клас, в комбинация с интегрирани инструменти за налагане на глобалния електронен пазар. За първи път подобна услуга се предлага под наем. Стратегически партньори при осигуряване на гарантирана свързаност към услугата са БТК и Spectrum Net.

BusinessBox предоставя неограничени възможности за развитие и оптимизация на малкия и среден бизнес чрез използване на информационните технологии. ERP системата в BusinessBox е базирана на SAP Netweaver и е разработена от SAP консултанти с дългогодишен опит, които са взели най-доброто от международните бизнес практики.

Клиентите имат възможност да развиват, моделират, управляват и защитават уеб-базираните услуги в интеграция с най-доброто от SAP бизнес платформа. Изключително високата степен на контрол и оптимизиране на ресурси и процеси, увеличава ползите за бизнеса и оправдава направените инвестиции в областта на информационните технологии. И ако до този момент само най-големите световни фирми можеха да си закупят SAP системата, то вече и малкия и среден бизнес в България  може да се възползва от нея, при това под наем на стойността на заплатата на един IT специалист.

Предимствата на BusinessBox са, че не се изисква инвестиция в хардуер, лицензи, собствени IT специалисти. Системата създава предпоставки да налагат продуктите си в глобалния електронен пазар. Колкото и да е малка фирмата, тя вече ще има възможност да се конкурира с бизнес практики на международно ниво. Решен е и проблемът със защитата на класифицирана вътрешно-фирмена информация от външно и вътрешно посегателство. Честа практика е срещу приемане на ново работно място, недобросъвестни служители да изнасят данни или просто да ги изтрият. Системата е в състояние така да конфигурира управлението на бизнеса и информацията, че да ограничи максимално злоупотребите и некомпетентните действия на служителите.

Сервизното обслужване е денонощно. Връзката е неколкократно подсигурена, така че на практика няма начин достъпът до приложението да се прекъсне. В системата може да се влиза по всяко време и да се работи на персоналния компютър от всяко кътче на света, където има свързаност, дори и чрез ADSL.

Чрез BusinessBox мениджърите могат да решат едновременно няколко проблема, въвеждайки собствен уеб сайт, интернет-магазин и бизнес процеси, които се управляват със софтуерна интелигентност. Системата автоматично генерира необходимите документи под формата на Excel, Word или PDF файлове – в удобен за работа вид. Включени са и богат набор от инструменти, свързани с маркетинговите стратегии, рекламата и цялостното фирмено присъствие във виртуалното пространство. Поради своята специфика, услугата е подходяща за ориентирани към продажбите и услугите компании – търговци, дистрибутори, вносители, вериги от магазини, фирми предоставящи услуги по поддръжка на вече продадени стоки. Решението би било особено точно попадение за организации с разпределена географска структура – защото спестява изграждането на инфраструктура – мрежи,  VPN,  ITспециалисти и т.н.

Преимущества на услугата Вusiness Вох:

*     Не се изисква инвестиция в хардуер

*    Не са нужни собствени IT екипи

*     Няма нужда да се закупуват собствени лицензи

*     Спестява време и труд на служители и ръководители на отдели

*     Приборите позволяват създаване и конкуриране с бизнес практики от най-високо ниво

*     Контрол и защита на класифицирана вътрешно-фирмена информация от външно и вътрешно посегателство

*     Виртуализацията позволява предимството на мобилност и лекота на работа от всяка точка на света

*     Намалява многократно ежегодните разходи за лицензи

*     Бързо и безболезнено изнасяне на бизнеса Ви на глобалния електронен пазар

*     Оптимизира наличните ресурси и работните процеси

*     Предоставя цялостни иновативни маркетингови и CRM решения

*     Бизнес софтуер от най-ново поколение за управление на вътрешните процеси на основата на последно технологично ниво от SAP – Net Weaver

*     Виртуализирано управление на складови наличности, номенклатура, поръчки към доставчици, работа с партньори и крайни клиенти

*     Повишава сигурността и защитата на фирмената информация

*     По-добър контрол и следене на работния процес на служителите

*     Поддръжка 24/7

BusinessBox –  възможност за развитие на бизнеса чрез:

*   автоматизиране на складове и увеличаване на продуктивността, водещо до съкращаване на време и средства;

*   оптимизация и следене на наличностите, предотвратявайки злоупотреби;

*   възможност за планиране на продажбите;

*   стратегически маркетингови решения,чрез които ще изпреварите конкурентите;

*   CRM и цялостни финансови анализи, базирани на Business Fruits / SAP NetWeaver;

*   в интеграция с оптимизиран уебсайт с виртуален магазин за налагане на глобалния електронен пазар;

*   иновативен хостинг пакет;

*   защитена система за комуникация, която не може да бъде проследена и разшифрована, създаваща сигурен път за препредаване на конфиденциална информация;

*   корпоративни уеб базирани e-mail групи с възможност за разглеждане от всякъде;

*   офис виртуализация за мобилност и лекота на работния процес;

*  ежедневен прес-мониторинг за следене на конкуренцията и пазара;

*   цялостни рекламни, btl и ПР стратегии, популяризиращи и налагащи доброто Ви име за навлизане и развитие на нови пазари.

HTML Version:

Text Version:

ВusinessВох – IT решения за бизнеса под наем

Article Url: