Гипсокартон – правилното решение

Т.нар. „Сухо строителство” придоби голяма известност през последните години. Причините за това са много, но с най-голямо значение от тях е бързият и лесен начин за ремонт и преустройство на вече съшествуващи помещения.
Гипсокартона е един от най-важните компоненти в системите за сухо строителство. Той е плоскост на гипсова основа и се използва за изграждане на неносещи преградни стени, окачени тавани и други. Съществуват няколко вида гипсокартон – обикновен, водоустойчив и пожароустойчив. Дори и обикновения гипсокартон има определен брой свойства, поради които той е толкова търсен. Той е предпочитан, защото е отлична основа за всякакви повърхностни покрития и бои. Вследствие характерната порьозност, гипсокартона е с много добра паропропускливост и е много добър регулатор на климата в помещението. Поради малкото тегло на плоскостите, строителите влагат по-малко енергия и приключват работата по-бързо. Характерната екологичност и дълготрайност на плоскостите също са много важен фактор, причина за голямото потребление на гипсокартон. При ремонтиране на стари сгради с дървен гредоред, прилагането на сухо строителство дава възможност да се решат множество проблеми – като натоварването на съществуващата конструкция и отстраняването на неприятните мокри процеси. Поради отсъстващата строителна влажност, само няколко часа след завършване на боядийската работа в стаите могат да бъдат внесени мебелите и оборудването. Пожароустойчивия гипсокартон е гаранция за пожарна безопастност на стаите, в които е поставен. Системите за сухо строителство са добро решение за райони, за които е характерна много висока сеизмична активност. По-ниските натоварвания, особено, ако са на по-високите нива, елиминират предаването на хоризонтални и вертикални натоварвания върху преградните конструкции. Вътрешните стени от гипсокартон се срещат основно в хотелиерската и бизнес сфера. Увеличената отдаваема площ, получена вследствие на по-тесните стени на помещения, отдавани под наем, резултатът е увеличение на приходите за наемодателя. За хотелите по-голямата спестена площ може да се използва за повече на брой стаи и апартаменти, носещи приходи, както и повишаване на категорията.

Целогодишното осъществяване на сухото строителство е определящо за бързото му възприемане и налагане пред конвенционалното, което почти не се прилага през зимата. Непрекъсваемостта на работата е определяща за сравнително бързата възвращаемост на вложените от инвеститорите средства и изплащане на взетите кредити. Сухото строителство е добър вариант и при строежа на нови здания. Преградни стени, окачени тавани и предстенни обшивки при ново строителство, намаляват с повече от 20% необходимостта от влагането на армировка и бетон.

По отношение на гипсокартон има многобройна информация, но за непрофесионално занимаващите се, често пъти тя не може да помогне в решението кой вид е подходящия за техните нужди гипсокартон, какви елементи на сухото строителство са им нужни и т.н.Ако и вие имате подобни колебания, може да потърсите съвет от склад за строителни материали, след като направите запитване, обучен професионалист ще влезе в контакт с вас и ще ви помогне в избора.

Системите за сухо строителство са добър вариант за бързо и лесно ремонтиране на вече построени сгради. Всеки дом може да бъде уникален с окачените тавани, придобиващи всякакви форми, каквито сътворят архитекти и дизайнери. Разходите за отопление също намаляват за дългосрочен период.