Гражданска отговорност- предявяване на иск

Цените както на „Каско”, така и на „Гражданска отговорност”, зависят от вероятността застрахованият да предяви иск и от евентуалният размер на обезщетението. Влияние оказват и специфични за отделните държави закони и данъчна система. Според доклада на европейската асоциация, броят на подадените искове за обезщетения нараства с 2.3% през 2007 г., след незначителното покачване от 0.1% през 2005 г. и 0.8% през 2006 г. По-големият брой на исковете доведе до повишение от 2.1% на изплатените през 2007 г. суми.

През 2008 г. отново се регистрира известно стабилизиране, с ръст на исковете по „Гражданска отговорност” от 0.6%. Честотата на подадените искове варира силно, от близо 10% в Австрия и Турция, до под пет на сто във Франция и Словения и близо 3% във Финландия.

Article Source

HTML Version:

Text Version:

Гражданска отговорност- предявяване на иск

Article Url: