Гражданска Отговорност

Мистичната сезонност на застраховките „Гражданска отговорност”
Цикличността на продажбите крие и известни опасности

Хераклит може и да е бил много мъдър, но очевидно не е бил запознат с българския застрахователен пазар. Панта рей – всичко тече, всичко се променя, казва древногръцкият философ. Тази сентенция може да е валидна в много случаи, но и при застраховките „Гражданска отговорност”. Водачите на моторни превозни средства у нас до такава степен се свикнали с традициите и със зимните кампании по продажбата на този вид полици, че вече никой не се замисля на какво ли, освен на навика, се дължи тази странна сезонност. А тя наистина е факт, потвърждаван от регулатора на сектора – Комисията за финансов надзор. Според редовно публикуваните отчети, през 2008 г. над 30% от премийните приходи по този вид полици са реализирани именно през последните два месеца от годината, като на ноември се падат 41.17 млн. лв., или 10.72% от общите продажби, а на декември – 84.27 млн. лв., или впечатляващите близо 22% от реализирания оборот за годината. Все още предстои да разберем колко успешен е бил току що отминалият сезон, на фона на икономическата криза и нарастаналата несигурност на потребителите.

Не само българските застрахователи се оплакват, че расте броят на шофьорите, които поемат незаконен риск и не закупуват задължителните полици – този проблем изглежда засегна почти всички държави. Отделно,

Ескалирането на цените

на „Гражданската отговорност” може допълнително да е притеснил собствениците на автомобили. Вероятно поне част от се надяват да минат между капките при редовните проверки на пътна полиция, или са се жертвали да прибягнат поне временно до услугите на градския транспорт. Въпреки че застрахователните компании се оплакват, че са на загуба от продажбата на този вид полици, тяхното разочарование не се отрази на мощните както винаги сезонни рекламни кампании. Истината е, че макар че застраховките „Гражданска отговорност” не реализират печалби, продажбата им осигурява приток на свежи парични ресурси. Освен това, завладяването на този сектор дава шанс на борещите се за надмощие дружества да спечелят по-голям пазарен дял и при други по-изгодни продукти, например „Автокаско”. Засега, въпреки данните за увеличаващия се брой нередовни водачи на моторни превозни средства, които карат без задължителната полица, премийните приходи от продажби на застраховки „Гражданска отговорност” успяват да отбележат известен ръст. Причина за това едва ли е увеличение на броя на новозакупените автомобили, тъй като според специалисти пазарната тенденция е по-скоро към свиване на търсенето. Така че този резултат най-вероятно се дължи на по-високите цени през 2009 в сравнение с 2008 г. Засега Комисията за финансов надзор е публикувала данните за първите десет месеца на годината, и реализираният премиен приход от застраховките „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства” до края на октомври възлиза на малко над 310 млн. лв., или с малко над 20% ръст в сравнение със същия период 2008 г.

Статистиката обаче показва и друго – докато обикновено

ноември и декември са най-силните месеци

на продажби, през януари 2009 г. са реализирани 62.03 млн. лв., или над една пета от приходите до края на октомври.
До известна степен е в рамките на нормалното много от потребителите да решат да оставят грижите за задължителната си застраховка след края на празничния сезон. Това обяснение само по себе си обаче не успява да разкрие тайната за упоритата „мистична” сезонност на продажбите на застраховката „Гражданска отговорност”. Рационално погледнато, други фактори би трябвало да действат по-силно за равномерното разпределение на премийните приходи. Например, логично е всеки внесен или закупен нов автомобил да бъде застрахован на момента от новия си собственик, а при импорта или при продажбите не се забелязва някаква особена зависимост от сезона.

Скритият фактор,

Който обуславя странната цикличност на продажбите, донякъде напомня на въпроса за това кое е първо – яйцето или кокошката. Всеки собственик на автомобил бърза да поднови застраховката си през декември, дори и през последните няколко месеца да е карал в нарушение, защото е обществена тайна, че през януари пътна полиция е по-бдителна от всякога в това отношение. От друга страна обаче, масовите проверки по пътищата се провеждат точно по това време, именно защото тогава изтича срокът на полицата на повечето водачи. Което и да е първопричината – дали шофьорите се застраховат през декември, очаквайки януарските проверки, или януарските проверки се дължат на факта, че повечето собственици на автомобили би трябвало да подновят полицата си през декември, сезонността на продажбите на застраховки „Гражданска отговорност” остава факт. Освен че буди куриозно недоумение, тази ексцентричност на българския застрахователен пазар крие поредната опасност за неосведомените потребители. Според представители на сектора, някои шофьори се заблуждават от зимната суетня около „Гражданска отговорност” и остават с погрешното впечатление, че не могат да си закупят полица по друго време на годината. И ако не успеят да отделят необходимите им средства точно в момента, в който и без това са се охарчили за празниците, те решават просто да карат в нарушение. Затова, редом със средствата, отделяни за реклама и маркетинг, застрахователите все по-често инвестират и в разяснителни кампании, които целят не само да запознаят потребителите с правилата на пазара, и да ги осведомят за въвежданите иновации при предлаганите продукти – например, с новите схеми за разсрочено плащане.

Защото, особено при трудната икономическа среда, компаниите от сектора не могат да си позволят да загубят клиенти. И именно на тях остава задачата да развенчаят мита за задължително сезонните продажби на „Гражданска отговорност”. Наистина, няма нищо нелегално в това да закупиш задължителната си застраховка дори и през юли. Докато да излезеш на пътя без нея, определено е в нарушение на закона.

http://grajdanskaotgovornost-bg.net/

Article Source

rating_off-38-3rating_off-38-3rating_off-38-3rating_off-38-3rating_off-38-3 (Няма гласове)
loading-45-2 Loading …

RSS feed © 2013 Статиите.ком
Powered by WordPress · Using Article Directory plugin · Theme by Dimox