Грешка в системата на КАТ ощетява държавата с милиони

Недоглеждане в системата на КАТ дълги години ощетява държавата с милиони левове нeсъбрани глоби от провинили се водачи. Елементарния пропуск в системата е свързан с невъзможността КАТ да отписва автомобилите на хора, които вече са ги продали. Изцяло се разчита на добрата воля, че новият собственик ще отиде в сградата на КАТ и сам ще регистрира новопридобития си автомобил.

Но както често се случва, ако това не стане, колата продължава да се води на името на стария си собственик и нито той, нито от пътна полиция могат да я отпишат и след това тя да бъда регистрирана на действителния си собственик.

По този начин неизрядни шофьор, който по принцип по закон е длъжен в двуседмичен срок да регистрира автомобила си на свое име, ако не го направи, би могъл да извършва безнаказано безброй нарушения по пътищата. Призовките за санкциите идват на името на стария собственик, който се е разделил с колата си. Той носи договора за покупко-продажба в КАТ, но от там си признават, че са безсилни спрямо тази грешка и нещата си продължават по-старому.

В такива случаи от КАТ казват, че не могат да издирват новия собственик на колата, а самия гражданин трябва да предприеме полицейски действия за довеждането на нарушителя. Естествено това няма как да стане и единствения изход е регистрираните глоби да си останат неплатени от никого. Именно това е една от основните причини да не се събират милиони левове от хиляди нарушения в продължение на години.

В момента от КАТ не предлагат адекватно решение на проблема. Ако се приеме искането снимката от камерите на пътна полиция да бъде наказателно постановление, да се плаща глобата и чак след това да се обжалва нарушението ще се стигне до още по-голям хаос и повече несъбрани глоби. Никой няма да тръгне да плаща санкцията при положение, че нарушението е извършено от друг шофьор.