Грижа за цветята тяхното подхранване: Компост

Компоста представлява смес от градински продукти: окопали листа, борови иглнчки,  клонки, дървесна кора,  плодове, плевели, оборска тор, трева и почва. След известно време тези биоматериали изпитат и се превръщат в богатсубстрат, конто се добавя към почвата.
Компост се прави по следния начин: изкопава се плитка дупка. В нея се трупат всички растителни отпадъци, като от време на време се добавят малко почва и прегорял оборски тор. На всеки 2 седмици се преобръща купчината с гребло, за да се обогати субстратът с кислород. След 1 година може да се използва, като готовият продукт се размесва с пясък и се превръща в обогатена почва, подходяща за добавяне към пръстта. Нужното количество е 1 кг компост на квадратен метър почва. Подходящ е за подхранва не на градински цветя и храсти. Може да замести торенето или пък да го предшества.