Детето на новото време

С течение на времето навиците и заобикалящата ни среда създава мисловни граници, които ни спъват към напредъка. За това е от съществено значение да се развият мисловни похвати от най-ранна детска възраст.

Хубаво е да се знае, че когато човек се роди функционира само дясното полукълбо на мозъка му, което е свързано с въображението и умението му  да бъде изобретателен. С тръгването на училище (6-7 годишна възраст) започва да се развива и лявото полукълбо, което е свързано с логиката.  Между другото, с това може да се обясни защо на много деца им е трудно да изучават математика, за която е необходима логическото мислене.  Важно е да се каже, че всяко дете е строго индивидуално и дори и при едни и същи стимули в училищната среда, степента на ползване на различните части на мозъка ще е различна. Някой ще продължат да бъдат с причудливи идеи, докато други ще изглеждат с доста уравновесени и логически обосновани идеи, както е при възрастните. И именно, защото последните ще се доближават по разсъждения до възрастите, те ще изглеждат за възрастният по-интелигентни и зрели. А тези с причудливите идеи ще изглеждат глупави, бавно схватливи и дори бавно развиващи се.  За това, не мислете, че има нещо не уред с вашето дете, по-добре му създайте среда където ще бъде поощрявано.

Един начин да му създадете сами тази среда е ‘поставянето на цели’. Поставянето на малки, осъществими цели е важен фактор за доброто личностното развитие на всяко дете.  Когато си поставя цели то се чувства значимо и пораснало, създава си схема на планиране и реализация, което от своя страна води до резултати. Резултата дават самочувствие и самоувереност в собствените си сили. Разбира се, колкото повече похвати открива за реализиране на целите си толкова по – самоуверено ще се чувства. А колко повече похвати открива, толкова по изобретателно ще става.