Дефектни електроуреди и инсталации

Дефектни електроуреди и инсталации /домашни уреди, кабели и претоварени контакти/ причиняват 7000 битови пожари в страната всяка година. Ето няколко прости примера за това как да избегнете пожари причинени от електричество:

– Винаги проверявайте дали използвате правилния предпазител, за да избегнете прегряване.

– Когато купувате електроуреди и електроматериали, проверявайте дали имат маркировка за безопасност.

– Определени уреди трябва да се включват в контакта сами, тъй като се нуждаят от голяма мощност.

– Стремете се да включвате по един щепсел на контакт.