Домашни любимци в етажна собственост

Реших да напиша статия, която да публикувам провокирана от един разговор воден през почивните дни. Мои приятели са си купили много хубаво кученце. Те с новия им любимец живеят в нова многофамилна сграда. Въпросните собственици на кученце ми зададоха въпроса дали имат право да гледат куче в кооперацията и какви са задълженията им. Ето какво се казва в ЗУЕС, относно заплащането на такси за домашни любимци. „Чл. 51, ал. 7 (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател”. Цитатът по долу е от наредба за отглеждане на домашни любимци. (2) Забранява се отглеждането на животни домашни любимци: 1. На открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост. 2. В общите части на сградите в режим на етажна собственост. Става ясно, че е забранено да се отглеждат домашни любимци на тераси и балкони в сгради, забележете, в режим на етажна собственост – за да могат хората да отстояват законовите си правомощия, трябва да са избрали домоуправител и да са регистрирани в общината. Според правилника за вътрешния ред, който се приеме от общото събрание в сградата не трябва да се вдига шум по-силен от обичайния, който би пречил на живущите в сградата. Правилника предвижда санкции, при системни нарушения. Следователно, ако домашният Ви любимец е 80 кг. куче и лае доста силно, може да имате проблеми със съседите си. В книгата на етажната собственост освен собственик или обитател, трябва да се вписват и домашните любимци. Ако кученцето Ви не вдига много шум, не го отглеждате на терасата или в общите части на сградата и си заплащате такси приети на общо събрание, в съответствие с ЗУЕС, може да му се радвате на домашния си любимец. Надявам се материалът да е бил полезен на хората, които имат, ще си купуват или им пречат кучетата.

П.П. Нямам нищо против домашните любимци и много обичам кучета.