Енергийна ефективност и саниране на многофамилни жилищни сгради

Какво е енергийна ефективност?
Енергийната ефективност е може би една от най-важните теми в съвременното ни общество. Всички виждаме, че енергийните запаси не са безкрайни. За тяхното запазване и съхранение се полагат големи усилия. Тяхното рационално използване е и наша отговорност. Трябва да ги съхраним и за нашите деца и идните поколения.

Енергийна ефективност в жилищни сгради? Много просто казано, това е да влагаме по-малко пари от колкото енергия получаваме, ако през миналия отоплителен сезон сме плащали сметки за отопление средно 100 лева, за да поддържаме средна температура в жилището си 21 градуса, след въвеждането на мерки за енергийна ефективност, през следващия отоплителен сезон, за същата средна температура трябва да платим приблизително 50-60 лв. (енергийният одит дава точни данни за това колко ще спестим. Стойностите са между 40-60 % от разходите).

Въпросът с енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради от панелен вид, строени през втората половина на миналия век, е много сериозен и изисква бързо решаване. В сградите от този вид не са внедрени почти никакви мерки за енергийна ефективност и това прави отоплението им много скъпо и неефективно. Проблемът се задълбочава и от това, че броят на тези сгради е изключително висок, като те са съсредоточени предимно в градовете. Според данни на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Националния статистически институт броят на панелните жилища е около 680 000. От тази година стартира Оперативна програма „Регионално Развитие“.