Ен Ер Джи Софт изготви нови анти-кризистни предложения

За да отговори на нуждите на пазарната обстановка в условията на криза, Ен Ер Джи Софт  разработи ново предложение, което е насочено към фирми, организации и частни лица, които имат вече закупени системи за видеонаблюдение.

Имайки предвид темповете, с които се развиват технологиите днес и все по-голямата нужда от качествена защита на дома и работното място, Ен Ер Джи Софт разработи ново предложение за Вас.

То се изразява в изкупуване на вече остарялата техника и извършване на т.нар. бартер плюс доплащане до актуалната цена за нова система за видеонаблюдение. Тази услуга на Ен Ер Джи Софт гарантира изправността и актуалността на техниката и предлага по-голяма сигурност на работното място или у дома.

Фирмата предлага още консултация за най-ефективно разположение на камерите,  монтаж и настройки на системата за видеонаблюдение, обучение за работа с програмите, едногодишна гаранция на техниката и абонаментна поддръжка.

Изкупената техника за видеонаблюдение ще бъде използвана за работата по новия социален дарителски проект на Ен Ер Джи Софт. Тоест всяка фирма, организация или частно лице, възползвали се от услугата „Старо за ново”, помагат и за реализацията на благотворителната ни акция. Погрижете се за своята сигурност и дарете спокойствие!