Ефектът от йога

Тренирайки йога вие отпускате големите мускулни групи, така че те да не причиняват напрежение на малките мускули и костите ви, което от своя страна може да доведе до наранявания и контузии. Чрез йога отпускате също и ставите и подобрявате кръвообращението, което е много полезно за здравето.

Процедурата се състои в това да усучете тялото си така, че да разтегнете големите мускули и по този начин те да се отпуснат. Докато големите групи се отпускат, постепенно силата, която упражнявате се пренася към малките. Ако задържите позицията прекалено дълго време, може да нараните по-малките мускули.

За това, когато един мускул е наистина много натегнат, позициите следва да бъдат задържани само за няколко секунди. И при тези условия да изпълнявате упражненията. Вместо да се опитвате да усъвършенствате изпълнението си, просто се наведете или усучете още малко, за да добавите допълнително усилие към мускула. А след това пренесете тежестта си така, че да натоварите и други мускули. Накрая се върнете отново в изходна позиция за няколко секунди.

Йог е една цялостна наука за живота, която води началото си преди много, много години от Индия. Това е най-старата система за личностно усъвършенстване в света, която обхваща цялото тяло, съзнанието и духа. Това е един съюз между собственото съзнание на човек и заобикалящата го вселена.

Древните йогисти са имали задълбочено познание за природата на човека и за това от какво има нужда, за да живее в хармония със себе си и със заобикалящата го среда. Те са възприемали физическото тяло като превозно средство, като съзнанието е шофьор, душата – истинската идентичност на човек, а действието, емоциите и интелигентността са трите сили, които карат това тяло-превозно средство да се движи. Тези три сили трябва да бъдат в баланс. Вземайки под внимание взаимодействието между тяло и съзнание, йогистите са създали уникален метод за поддържане на този баланс.  Това е метод, който комбинира в едно всички движения необходими, за да бъдете физически здрави, с техники за дишане и медитация, които да осигуряват спокойствие на съзнанието.

Йога може да изглежда като въображаем еликсир за живота – средство за лекуване на всички ежедневни проблеми и болести. Но всъщност предимствата, коитопрактикуващите йога изпитват от хиляди години насам постепенно биват доказвани и от медицината в наши дни.