Запазване и съхранението на здравето на вашето дете – приложението на стволовите клетки

При раждането на вашето бебе пъпната връв се изхвърля. Важно тук е да се знае, че кръвта и тъканта от пъпната връв са много обилни на стволови клетки. Стволовите клетки могат да се дефинират като основните клетки и те могат да се развиват в други видове като кръвни, нервни и сърдечни. Тези клетки имат възможност да възстановят кръвната и имуната ни система, и освен това орагните в тялото ни. При съхранение на този тип клетки при раждането те могат да запазят и и заедно с това съхранят здравето на детето ни.
Трябва да се отбележи че през миналите 20 години се появиха няколко промени при използването на стволови клетки от пъпна връв, а освен товатяхното приложение постоянно се разраства. Значителен брой нови заболявания се включват към списъкаХарактерни видове стволови клетки са 2 вида – съответно хемопоетични и мезенхимни. Хемпоетичните се добиват от кръвта в пъпната връв и след това се поставят в отделен контейнер и отиват към лаборатория на сертифицирана банка за стволови келтки. При другия тип – мезенхимни клетки се отрязва 15 см. парче от пъпната във като това става непосредствено след раждането и веднага се поставя във стерилен контейнер. Методологията използвана за събирането на стволови клеткинапълно без болка и се осъществява бързо. Извличането на кръв и тъкан от пъпна връв може да бъде направено само когато се ражда вашето бебе. Това е една драгоценна възможност, която не трябва да се пропуска. Трябва да кажем, че съвместимостта на кръвта и тъканите от пъпна връв е на 100% за бебето и има много голяма възможност другата част от семейството, а възможността за при брат или пък сестра е около 25%.

При кръвта от пъпна връв е намалена възможността за получаване на алореактиван реакция и това води по – лека и по – малка на присадката от реципиента (GVHD).