Защо повечето хора не управляват добре личното си богатство?

Кои са причините мнозинството от хората да не управляват добре личният си инвестиционен портфейл? А кои са причините много хора дори да не се замислят над това и въобще да не управляват инвестициите си? Отговорите на тези въпроси сигурно са много и най-различни, но според мен основните причини за провал във финансите са следните три: липса на ясно дефинирани цели, липса на добро обучение и неумения да се контролират емоциите когато управляваме парите си.

Много от хората не знаят финансовите си цели. Дори и тези, които търгуват на финансовите пазари често пъти не дефинират какво точно искат от пазара. И като не знаят какво искат, повечето инвеститори нямат ясен план какво да правят – към кои пазари да се насочат, колко риск да поемат и колко често да търгуват. И често поради това, че не знаят какво да правят, те не се решават да затварят позиции на загуба, когато тенденцията е надолу и държат акциите си по време на низходящ пазар и гледат как портфейла им пада със 50% или 70%. Много от хората пък дефинират целите си по такива начини, че ги правят невъзможни да бъдат постигнати. Например много хора искат със 200 или 500 лв. да спечелят десетки хиляди за кратко време на валутния пазар и като резултат от това поемат много риск (отварят големи позиции) и сметката им бързо се нулира след няколко погрешни сделки.

Втората причина за провал е свързана с липсата на добро обучение. Често пъти хората приемат, че ако „изкарат” един университетски курс по финанси, знаят достатъчно за да управляват парите си. Само че инвестирането на борсата се подчинява на правила, които ги няма описани в стандартните курсове по финанси и инвестиции. Други хора пък, заради липсата на знания, никога не започват да инвестират и да гледат на парите си като на инвестиционен портфейл. Така, като не започнат навреме, те се лишават от голямата сила на парите да растат във времето (да се капитализират и да се увеличават с геометрична прогресия) дори докато спим.

И на трето място, голяма част от хората започват да инвестират и имат много познания за финансовите пазари, но се провалят в това постоянно да се поддържат в топ-емоционално състояние. Те позволяват няколко загуби да ги ядосат, разочароват или подтиснат – емоции, които водят до стрес и до следващи неуспешни инвестиционни решения.

Какво ви трябва за да бъдете успешни на финансовите пазари и да управлявате ефективно вашия инвестиционен портфейл? – Необходимо е просто да направите обратното на посочените по-горе причини за провала. Поставете си ясни цели какво искате от пазара, знайте какво е реалистично да постигнете и направете ясен план който да следвате – както за целия си портфейл, така и за отделните сделки или инвестиционни решения, които взимате. Осигурете си качествено образование и напътствия от инвеститори с опит и почнете да инвестирате навреме – още сега за да печелите от нарастването на парите във времето. И на последно място – научете се как да контролирате емоциите, които изпитвате така че да не позволите те да определят вашето състояние когато взимате инвестиционни решения. Като овладеете техники, с които винаги да сте уравновесени и в топ-състояние, резултатите ви значително ще се подобрят – не само в инвестирането, но и във всяка друга област от вашия живот.

Информация за курса, която водя по управление на инвестициите, може да намерите като последвате този линк:

http://www.likora.com/component/option,com_sobi2/sobi2Task,sobi2Details/catid,10/sobi2Id,26/Itemid,42/lang,bg/