Зелена карта – гражданска отговорност за пътуване в чужбина

Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той e причинил имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Сертификат „Зелена карта” е задължителен при пътуване в следните държави:

Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус, Сърбия, Р.Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна, Молдова

Важно!

Косово не е член на системата „Зелена карта“. Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , трябвада си закупят на влизане в страната, например на граничния пункт, застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово.

Сертификатът е зелен на цвят и има следните полета:

•Секция 1 – Международен сертификат Зелена карта

•Секция 2 – Националното бюро под чийто контрол е издадена

•Секция 3 – дата и час на валидност

•Секция 4 – Инициалите на държавата на националното бюро издало сертификата, кода на компанията издала сертификата и серийния номер на същия

•Секция 5 – регистрационен номер и шаси на МПС-то за което е издаден

•Секция 6 – марка и модел на МПС-то за което е издаден

•Секция с държавите членки на системата „Зелена карта“.

Важно!

Сертификатът „Зелeна карта“ е валиден само за държавите, които не са задраскани.

•Секция 7 – Име на застрахования собственик или водач на МПС

•Секция 8 – Името и адреса на застрахователната компания издала сертификата „Зелена карта”

•Секция 9 – подпис на представител на застрахователната компания и печат на същата

Като бонус, някои застрахователни компании, при сключена застраховка „Гражданска Отговорност“  предлагат безплатна Зелена карта за пътуване в чужбина. Подробна информация за различните  бонуси, отстъпки и промоции за застраховки „Гражданска Отговорност“ може да намерите на www.zastrahovkionline.net