Зъболекарски Кабинет

Напоследък широко приложение намира и запълването на каналите с индиферентни в биологично отношение субстанции – такава е гутаперчата, с която се извършва запълване на каналите по методите на латералната и вертикалната кондензация. При латералната кондензация след разширяване на канала в него се поставя гутаперчов щифт, точно съвпадащ по форма с последния номер разширител. Така каналът се запълва плътно, особено в последната 1/3. При наличие на пространство около щифта в горната част на канала то се уплътнява чрез поставяне на втори и трети щифт, при което те се притискат странично с нагорещен или студен инструмент – оттук идва названието на метода латерална (от лат. странична) кондензация. При този метод каналът се запълва точно до неговия край – това е предпоставка за добри лечебни резултати. След запълване е необходимо да се назначи рентгенография, с помощта на която да се проследи нивото на запълване. При проведено ендодонтско лечение запълването е точно до края на кореновия канал.

След запълване е нормално пациентът да усеща тъпа болка, изтръпване и напрежение за няколко дни в съответния зъб. Това се дължи на препресване на каналопълнежното средство извън канала, на нараняване на околните тъкани по време на разширението, на дразнещото действие на повечето пасти и т.н. При латерална кондензация болки се наблюдават много рядко, тъй като гутаперчата не дразни живите тъкани – тя е биологично инертен материал на основата на каучука, който при имплантиране в живи тъкани остава там непроменен с години. Такива са и околните тъкани.

  • Ендодонтска паста и гутаперчови щифтове
    Това запълване се прави със специални пълнители и ендодонтска лечебна паста, която се уплътнява със гутаперчови щифтове, които не позволяват проникването на инфекция поради плътността на пълнежа до върха на корена.
  • Латерална кондензация
    Това е метод на запълване на канала при които се използва паста и множество гутаперчови щифтове, които се притискат със специални инструменти и правият пълнежа изключително плътен.
  • Топла кондензация
    Това е най-добрият метод на запълване на каналите. Коренът на зъба притежава освен основния канал, множество малки латерални каналчета през които е възможно да навлезе инфекция. Чрез този метод се запълват дори и тези малки каналчета, което намалява вероятността от инфекция до минимум. Той създава изключителна плътност на пълнежа, които предпазва от нови усложнения. Извършва се чрез специална апаратура, която втечнява гутаперката при определена температура директно в канала и при създаденото налягане се запълват и страничните малки каналчета. Доказано е неговото предимство пред останалите методи, заради изключителната плътност на пълнежа, което го прави устойчив на навлизането на повторни инфекции.

Зъболекарски Кабинет – Д-р Аргирова Варна