Изгодна и безплатна соларна енергия придобита с фотоволтаични системи

Вятъра,слънцето, морските отливи и приливи ни подаряват енергия, която не е единствено възвръщаема, но и абсолютно безплатна. Защо да плащаме все по-високи сметки за ток, вода и отопление, когато можем да инвестираме в изграждането на соларни системи, с помощта на които ще получим необходимото ни количество електроенергия, ще ползваме топла вода на воля и ще имаме възможност дори да се отопляваме през студените зимни месеци? През последните няколко години технологиите за оползотворяване на слънчевата енергия се налагат много по – успешно както на българския,така и на световния пазар. Системите, които разрешават да използваме безплатната енергия от слънцето и да я накараме да работи за нас не са никак малко и продължават да се въвеждат нови соларни ( фотоволтаични системи ).

Енергията,която Слънцето ни дарява е много по – голямо, от това от което ние имаме необходимост и колкото го ползваме. Освен това слънчевата енергия е неизчерпаема, безплатна и екологична. Вместо да ползваме все повече изчезващите енергийни ресурси на Земята, можем да използваме слънчевата енергия за затопляне на вода,отопление и за произвеждането на електроенергия. В България има добри условия за използване и оползотворяването на слънчевата енергия, тъй като слънчевите дни средно за страната са 250 – 300, които превръщат вложените в соларни системи инвестиции в рентабилни и изгодни. Соларните системи, които се ползват към настоящия момент са два вида. Едните се ползват за стопляне на вода, докато вторите преобразуват слънчевата в електрическа енергия. Слънчевите системи, които се използват за топлене на вода за домашни нужди се състоят от резервоар за топла вода и слънчев колектор. Колекторите, които се ползват при слънчевите системи са три основни вида: плоски панели, колектори с вакуумни тръби и вакуумни колектори с термотръби. Най – евтините соларни системи за топла вода са термосифонните инсталации, които се характеризират с компактна конструкция и лесен монтаж.
Този вид соларни системи работят на принципа на циркулация на водата или казано по – просто водата в колектора, загрята от енергията на Слънцето се издига и отива в серпентината на бойлера, където дава температурата си. Вече охладена постъпва в долната част на колектора, където пак започва да се загрява. Характерно за термосифонните соларни системи е това, че при тях няма дълги тръби, помпи или свързващи апаратури, а колекторът е непосредствено свързан с бойлера. Основният недостатък на термосифонните инсталации е това, че бойлерът трябва да се намира над соларния колектор, т. е. на покрива на самата сграда, което налага да се прави стабилна платформа, където да се разположи.

Като друг недостатък при този вид инсталации е възможно да се каже и факта, че те работят най-ефективно само при присъствие на слънчево греене. Соларните системи с помпа са много по – ефективни от термосифонните системи. Те се казват така заради начина на осъществяване на преноса на топлата вода. При соларните системи с принудителна циркулация преместването на затоплената от колекторите вода се осъществява с помощта на помпа и контролер, който следи за температурата на водата в колектора и на течността в бойлера. При тези соларни системи бойлера се намира вътре в самата сграда, а колекторите се монтират на покрива. Стоплената вода циркулира между тях по монтиран тръбопровод.