Изграждане на сглобяема къща в условията на финансова криза

Направете избор за изграждане

на сглобяема къща

в условията на финансова криза

www.milinkamuk.com

Дали кризата е нещо ново за Българите?

България се развива устойчиво в криза през последните 20 години, която се обостря на етапи /1991 год., 1997 и …. 2008 год./

Новото за криза 2008 е, че тя за първи път не произлиза от неадекватността на собствената ни икономическа система, но последствията й по редица причини са неизбежни.

Ние, Екипът на МИЛИН КАМЪК АД общувайки ежедневно с хора обмислящи възможността да построят нов дом, офис  или търговски обект решихме да направим коментар, представящ нашето мнение как най-удачно да направите избор в условията на криза.

Строителството е отрасъл който традиционно работи с 70% и повече привлечени средства с източник – потенциалният купувач и/или банковата система. Когато цената на привлечените средства от банковата система нараства непрекъснато и поставя нейните потребители/строителните фирми/ в условия най-общо казано на несигурност, то естествено при недобре преценени финансови разчети, за да компенсират те търсят финансиране от потенциалните купувачи. Бъдете внимателни при оферти с 20% – 30% по-ниски цени, защото те говорят за текущи затруднения и затруднения при завършването на проектите.

Зад ниските цени обикновено стои въпросителна. Извън разумните граници, те не могат да бъдат резултат от оптимална организация и/или по-висока производителност. Някои от използваните “прийоми” са:

?    Допълнителни анекси променящи цени и условия по договора дължащи се на “обективни” причини.

?    “Забравят” се неща, без които “не може” впоследствие.

?    По-ниска светла височина на помещенията /2.60 е стандарт по БДС/.

?    По-плитки ивици на фундамента.

?    Калкулирана покривна конструкция без покривно покритие.

?    Калкулира се дограмата без стъклопакетите или нискокачествени профили за дограма.

?    Ценовата информация в интернет страницата, не се поддържа актуална.

?    Влагат се материали с по-ниско качество и др.

Във времето на комуникациите информацията може да бъде толкова подвеждаща, колкото и липсата на такава, а липсата на опит “прозира” и зад “добрата” информираност. За това решението кога да се доверите и на кого зависи от изводите, които ще направите анализирайки следните ключови условия:

? Поставете очакванията си на реалистична основа и дайте отговор на въпросите:

1. Какъв е размерът на инвестицията, която можете да си позволите?;

2. Какво точно Ви е необходимо, за да се чувствате удовлетворени и направената инвестиция да е приемлива за Вас?;

3. Каква е конюнктурата на пазара за недвижими имоти, какво се предлага, какво се търси, какви са тенденциите в цените?…

? Проучете кой стои срещу Вас. Произход на производителя/строителя/; устойчивост; присъствие на пазара; актуално състояние. Построяването на къща е сериозен проект – срещата лице в лице дава възможност за обективност на преценката Ви и е наложителна още в предварителните етапи, когато се  очертават общо линиите на евентуално съвместно сътрудничество…

? Какво Ви предлагат? Очаквайте простота и яснота на представените факти за технологията на работа и етапите на изграждане. При днешното ниво на производствени възможности предложените опции могат да бъдат и десетки, преценете какво обективно Ви е достатъчно. Вижте изграден обект или обект в процес на изграждане като трябва да имате предвид, че той съответства на възможностите и представите на друг и няма да бъде отражение на това, което искате самите Вие…

? Качествено, евтино и лесно /без ангажименти/ не са съвместими неща, когато става въпрос за уютен и сигурен дом, но е въпрос на професионализъм, производителят /строителят/ да Ви предложи добросъвестно най-добър вариант съответстващ на Вашите  предпочитания, финансови възможности и законовите разпоредби.

Ние изграждаме къщата съгласно направените проекти и договорените с инвеститора условия, като поетите от двете страни ангажименти по реализирането на проекта са ясни, определени във времето и свързани с крайна конкурентноспособна цена.

Разработената от нас концепция за луксозни сглобяеми къщи – http://milinkamuk.com/lux.htm се основава на иновативният подход към работата ни и възможностите ни да отговорим адекватно на потребностите на хората, които са ни гласували доверие.

Дружеството е финансово независимо, всеки проект е самостоятелно перо и стриктният контрол на вътрешната система за подобряване на качеството гарантира интересите на нашите клиенти и инвеститори.

HTML Version:

Text Version:

Изграждане на сглобяема къща в условията на финансова криза

Article Url: