Изследване на потребителското търсене и нагласи на пазара на недвижими имоти

Изследване на потребителското търсене и нагласи на пазара на недвижими имоти

Представяме Ви актуално проучване от месец септември 2011 год., осъществено чрез анкета, адресирана до интернет потребители. Фокус на проучването епотребителското търсене и нагласии по-конкретно: реални ли са според купувачите цените на жилищата, има ли предлагане на качествени имоти, адекватни ли са банковите продукти на пазара, избираме ли най-изгодните банкови продукти. Резюмирано ви предлагаме да се запознаете с част от информацията, извлечена в следствие на проведеното от Кредитланд и Моите пари проучване и илюстрираща актуалната картина на пазара за недвижими имоти.

Според проучването най-търсените жилища към момента са тухлени/ ново строителство, двустайни, в ценовия сегмент 30 000 – 50 000 евро, а търсенето на подходящо жилище отнема над 4 месеца. Според получените от анкетата отговори, банковият кредит остава основен начин за финансиране на покупката на жилище за 50% от анкетираните. 1/3 споделят, че биха пристъпили към покупка, ако притежават поне половината от цената в брой.

Какви са предпочитаните имоти на пазара в момента ?

Според типа строителство се предпочитат новото строителство, както и по-старото монолитно, тухлено строителство. Само 20 % биха избрали панел, а покупката на зелено заради по-ниски цени би била избор на 4% от анкетираните. По отношение на размера на имота се отчита ясна ориентация най-вече към двустайни жилища (около 51%), тристайни, многостайни (34%), последвани от къщите и едностайни апартаменти.

Достъпен ценови сегмент за 45% от отговорилите се намира в диапазона 30 – 50 000 евро. Горна граница от 30 000 евро за покупката на жилище поставят 33% от запитаните. Много по-малко (16%) са кандидат–купувачите, които могат да си позволят по-скъпи жилища – до 70 000 евро и само 5% от анкетираните търсят имоти на цена над 70 000 евро.

Цели 74% от анкетираните са на мнение, че на пазара на имоти няма достатъчно голям избор и добри оферти. Изискванията на клиентите са по отношение на качеството на строителство, вътрешното разположение, локацията и други специфични условия, като инфраструктура, близост до спирки на метрото, до молове.

Източник: http://www.creditland.bg