Имплантанти – бъдеще за вашата усмивка

Колко струва здравето, каква е цената на бъдещето на вашата усмивка? Цената на лечение с имплантанти варира много в зависимост от това дали освен от имплант имате нужда и от подготовка на челюстната кост чрез костно заместване, което да осигури стабилна основа за поставяне на импланта. Съществуват няколко варианта за лечение с импланти:

достатъчен обем кост изваден преди повече от шест месеца зъб и заместването му с имплант;

достатъчен обем кост, зъб с показания за изваждане, изваждане на зъба и непосредствено поставяне на имплант;

намален обем кост, зъб с показания за изваждане, непосредствено поставяне на имплант и костнозаместване;

намален обем кост зъб с показания за изваждане, изваждане на зъба, поставяне на костен заместител и поставяне на имплант на втори етап след шест месеца.

В зависимост от наличнита ситуация и показания се подхожда индивидуално, но това определя и разликите в цената.

Как протича лечението с имплантанти

Имплантите се изработват от титан. Титанът е метал, който е напълно биологично съвместим. Той се използва в ортопедията от повече от четири деситилетия.

След поставянето на титаниевия зъбен имплант се изчаква между четири и шест месеца. Този период е необходим за остеоинтеграция на импланта да срастне с костта. Вторият етап от лечението е поставянето на надстройка (абатмънт) над импланта. Надстройката в зависимост от лечебния план може да представлява аналог на зъба в умален размер върху който се поставя корона или мост, може да представлява и опорно-задръжен елемент (става), върху която да се постави снемаема протеза. Третият (финален) етап от лечението е поставянето на дефинитивната протезна конструкция. Крайната цена на имплантант се образува от цената на всеки един от тези етапи, но съответно и плащанията могат да се разсрочат съобразно тези етапи.

Ако обаче лечението ви налага използването на костнозаместителна присадка, това допълнително ще оскъпи крайната цена на импланта, както и ще удължи сроковете за лечение.