Интернет бизнес – основни понятия

globus3-300x187-1Колко думи и фрази сте чували до момента свързани с търговската дейност в Интернет? Сигурен съм, че много. Електронна търговия, е-бизнес, интернет бизнес, Infobusiness, домашен бизнес, информационен онлайн бизнес, интернет маркетинг, инфо-маркетинг и др.

Много хора мислят, че те означават едно и също нещо. Използват ги безразборно – казват каквото им дойте на ум. Но в действителност всяка от тях има свое значение и между някои има много голяма разлика.

Реших чрез статията, да се опитам да обясня термините, които най-често се използват в търговската дейност в Интернет. Това е не толкова лесно, колкото може да изглежда, донякъде е объркващо.

Нека да започнем.

1. Електронен бизнес или интернет бизнес.

Това са широко използвани понятие. Тук влизат всички видове бизнес дейности в Интернет или по някакъв начин са свързани с него: електронна търговия, методи за печелене на пари онлайн. Електронния бизнес може да бъде напълно обикновен ( например, офлайн бизнес имащ представителство в Интернет). Това също така може да се прилага за понятието електронен бизнес.

2. Интернет маркетинг и онлайн маркетинг.

Под това понятие се разбира създаването на стоки и услуги, както и всякакви начини за разпространяване и продаване чрез Интернет като единен интегриран процес. Това е същия традиционен маркетинг, но разликата, е че в Интернет-маркетинга са внедрени електронни технологии. Интернет маркетингът включва много видове търговски дейности в Интернет. Само по себе си е доста широко понятие.

3. Електронна търговия (комерсия) – всички форми на търговия със стоки и услуги с използване на електронни средства, в нашия случай – на интернет. Електронна търговия, както вече казах, представлява електронен бизнес.

4. Infobusiness ( информационен бизнес) или домашен информационен онлайн бизнес, понякога също се среща изразът инфо-маркетинг, което означава едно и също нещо. По друг начин казано – това е продажба на информация ( под формата на информационни товари) чрез интернет.

Така че нека да обобщим. Електронен бизнес – много широко понятие, което включва всички останали. Интернет маркетинг също е широко понятие, което включва различни дейности, но все пак е част от електронния бизнес. Интернет маркетинг използва в арсенала си всички възможни методи за популяризирането на стоки и услуги през Интернет. Електронна търговия – е търговия със стоки и услуги в Интернет. А Infobusiness – е създаването и продажбата на онлайн информационни товари.

Надявам се да разберете разликата между тези понятия. Вие може би сте забелязали, че някои термини са тясно свързани помежду си и много близки по смисъл

Източник : internet-biznes.net