Какви данъци плаща собственикът на бизнес

За всички,които сега прохождат в бизнеса е необходимо да имат представа какви данъци ще плащат,ако дейността им е печеливша.В случай,че имате регистрирана фирма ЕТ,която ще извършва патентна дейност е необходимо да подадете патентна декларация и съответно ще дължите патентен данък.Ако фирмата ви е ЕТ,но дейността която извършвате е непатентна, дължите данък в размер 15 % върху дохода от нея.Когато имате регистрирано ООД или ЕООД плащате на държавата данък върху печалбата в размер на 10%.

www.accounting-consult.com

Article Source

HTML Version:

Text Version:

Какви данъци плаща собственикът на бизнес

Article Url: