Какви са възможните повреди при дограмата, както причините и решенията за тяхното отстраняване?

tumblr_laxrlz2xgw1qcfl10
Дограмата е изделие и като всяко друго такова е възможно да се повреди. Най-често срещаните случаи на повреди са следните:

– Провисване на крилата /отваряемите части/. Причината за това би могла да бъде от неправилен монтаж /прозореца не е нивелиран/, „изпуснал” е обкова или неправилно разпъване на стъклопакета. За съжаление при първия вариант проблема е голям, защото прозореца или вратата трябва да се демонтира и монтира наново. За обкова вариантите са два – единия е да се регулира обкова, а друга е да се смени. За стъклопакета – трябва да се разпъне правилно. – Tрудно движение на дръжката на дограмата. Причината е в някои от компонентите на обкова, или е повреден целия обков. Решението е подмяна на повредената част или целия обков. – Трудно затваряне на крилото – причините биха могли да бъдат неправилно монтиране на насрещниците, нерегулиран обков и провисване на крилото. Решението е да се сложат насрещниците правилно и да се регулира обкова. – Изкривяване на профила – от неправилен монтаж, когато е използвана повече от необходимата полиуретанова пяна и или анкерирането е направено през голямо разстояние. – През дограмата духа – причината би могла да бъде от изкривяване на профилите, нерегулиран обков, от липсващо уплътнение – Водни капчици по стъклата – могат да бъдат от конденз или в по-лошия случай, когато са вътре в стъклопакета. Когато причината е кондензат, трябва да се вземат мерки той да се намали в помещението. Когато капките са вътре в стъклопакета, това означава, че стъклопакета се е разхерметизирал и пропуска влага. Единствения вариант да се отстрани проблема е да се смени стъклопакета.

– Kогато се откачи ножицата в горния ъгъл на двуосов механизъм. Причината може да бъде неправилно положение на дръжката оставена в междинно положение, тя винаги трябва да е в едната от трите позиции – вертикално положение нагоре, хоризонтално и вертикално-надолу. Отстраняването на този проблем става с подмяна на обкова.